آداب و رسوم بعد از عروسی

آداب و رسوم بعد از عروسی درنقاط گوناگون جهان
آداب و رسوم متنوعی برای پیش و پس از عروسی، این سنت دیرین در نواحی گوناگون جهان موجود است. در ادامه تعدادی از مراسم هایی که بعد از عروسی، انجام می شود را بررسی می کنیم. 
آلمان (کار تیمی پس از ازدواج)
پس از جشن عروسی در بخش هایی از آلمان، یک اره و یک کنده به عروس و داماد می دهند تا با همدیگر کنده ای که به آنها داده شده است را ببرند. دقت کنید این جا انتهای کار نیست. بعد از این که این کار را انجام دادند، بخشی از ظرف های عروسی را با هم بشویند. این امر برای اینکه عروس و داماد به اهمیت همکاری با یکدیگر هنگام زندگی مشترک پی ببرند و بیشتر از گذشته اهمیت این موضوع را دریابند، انجام می شود.
چین (سنت بردن به خانه بخت)
در مناطقی از کشور چین، زنی خوش شانس را برای چند ساعت، زمان حمل عروس با کجاوه به خانه داماد، استخدام می کنند تا عروس را همراهی کند. اطرافیان عروس خانم باید با چتر آفتابی از این زن حفاظت نمایند تا آسیبی به وی نرسد. عروس پس از 3 روز سکونت در خانه بخت، برای نخستین بار می تواند خانواده اش را در محل کارهمسرش ببیند. در چین عروس باید درنخستین روز بعد از عروسی، برای خانواده داماد غذا پخته و از آنها پذیرایی به عمل آورد.

آداب و رسوم بعد از عروسی

کنگو (اکنون نخند!)
در کنگو برخلاف سایر مناطق جهان رسم خندیدن رایج نیست. خندیدن آنها در جشن عروسی شان این گونه تلقی می شود که آنها ازدواج و زندگی مشترکشان را جدی نگرفته اند و به چشم شوخی به آن نگاه می کنند.
روسیه (رسم ریختن شکلات، سکه، گل و گاز زدن نان)
بعد از اینکه جشن عروسی در کلیسا برگزار شد، عده ای بیرون مراسم ایستاده و زمانی که عروس و داماد از کلیسا بیرون می آیند، روی سرشان گل، انواع گوناگون شکلات، برنج و سکه می ریزند. افزون بر این موارد، نان بزرگی را تهیه می کنند تا هر کدام از عروس و داماد طرفی از آن را گاز بزنند، هریک از عروس و داماد گاز بزرگتری به نان زده باشد، رهبر خانواده خواهد بود. در واقع سنت های دیرین بیانگر این موضوع است.
ونزوئلا (فرار عروس و داماد)
در مناطقی از ونزوئلا رسم است عروس و داماد قبل از جشن عروسی شان، فرار کنند تا مهمانان دنبال آنها بگردند. طبق این رسم نخستین مهمانی که عروس و داماد را پیدا کند، در آینده بخت خوبی خواهد داشت.
هند (رسم ورود به خانه بخت)
در هند رسم بر آن است که زمان وارد شدن به خانه بخت بایستی ظرفی فلزی پر از برنج را در دست راست خودش داشته باشد و با پای راستش وارد منزل شود. بعد از اینکه عروس و داماد وارد خانه شدند، در نخستین اقدام با همدیگرعبادت می کنند. رسم در هند بر آن است که بعد از عروسی، عروس و خانواده اش با گریه از هم جدا شوند.

آداب و رسوم بعد از عروسی

 

آداب و رسوم بعد از عروسی

 

آداب و رسوم بعد از عروسی