آرایش ابرو و پیشانی

آرایش ابرو و پیشانی
در این مطلب می خواهیم نحوه گریم و آرایش پیشانی و ابرو را مطرح کنیم تا با رعایت این نکات، جذاب تر جلوه کنید. 
ابروهای کمانی مناسب ترین فرم ابرو برای صورت های ظریف است.
ابروهای آرک دار و بلند مناسب ترین فرم برای صورت های درشت است.
اندکی رنگ نارنجی را با قلم موی شماره صفر برداشته و روی در پالت زده و پس از چندبار به هم زدن روی در اندکی مشکی به آن اضافه نموده و دوباره با قلم مو آن را هم زده و داخل ابرو می کشیم. 

آرایش ابرو و پیشانی

پاک کردن تتو قهوه ای:
در آغاز کار با فون روشن، روی پوست کبودی ایجاد کرده و روی فون از پودر فیکس استفاده می کنیم. سپس روی آن را دوباره فون زده و آن را با دست می پوشانیم. پالت نارنجی برای تتوی مشکی به کار می رود. 
پیشانی
پیشانی کوتاه با شقیقه های بسته
مو نباید هرگز داخل صورتتان باشد. دقیقا روی حجم پیشانی و شقیقه های خودتان را سایه روشن کار کنید.
پیشانی باز با شقیقه های بسته
از سایه روشن برای حجم پیشانی و شقیقه ها استفاده می کنیم. منظور از سایه روشن رنگ فون زمینه-2 می باشد. روی پیشانی هم سایه تیره (یعنی رنگ فون زمینه +2 زده و برای موها چتری می گذاریم. 
پیشانی برجسته (تنبکی)
خط صاف تیره ای از قسمت رویش مو کشیده و به طرف پایین می پوشانیم. چتری را صاف دور صورت می ریزیم.

آرایش ابرو و پیشانی

پیشانی باز با شقیقه های باز
برای پیشانی و شقیقه، هر دویشان از سایه تیره استفاده کرده و از قسمت رویش مو، خط صاف تیره ای می کشیم و به طرف پایین محو می کنیم. 
پیشانی عقب رفته
یک خط صاف روشن از قسمت رویش مو کشیده و به طرف پایین آن را محو می کنیم. حتما چتری برای آن بگذارید.
آن دسته از افرادی که عضله بالای ابرویشان برجسته است، درست بالای ابرو که دارای گودی است، سایه روشن کار کرده و در صورت محو نشدن برجستگی را سایه تیره کار می کنیم. این حالت اغلب در آقایان به چشم می خورد. 

آرایش ابرو و پیشانی

 

آرایش ابرو و پیشانی

 

آرایش ابرو و پیشانی

 

آرایش ابرو و پیشانی

 

آرایش ابرو و پیشانی

 

آرایش ابرو و پیشانی

 

آرایش ابرو و پیشانی

 

آرایش ابرو و پیشانی