آرایش اسموکی چشمان

آرایش اسموکی چشمان
فرم چشمان در آرایش اسموکی فوق العاده مهم است و این آرایش به زمانی تعلق دارد که می توانید ویژگی های زیبایتان را زیباتر نمایید و بدون توجه به مدل چشمانتان نمی توانید آنها را زیباتر نمایید.
آرایش اسموکی چشم های monolid
چشم های تک پلکی یا monolid به چشمانی گفته می شود که فاصله میان چشم و ابرو صاف است ولی این موضوع مانع انجام آرایش اسموکی نمی گردد.فرم ابروها هم در این فرم چشم ها، چندان به چشم نمی آید. توسط سایه های گوناگون بایستی بتوانید چشمانتان را درشت تر و بازتر نشان بدهید. برای قسمت خط مژه از رنگ (سیاه یا قهوه ای تیره)، تیره ترین رنگ آن را انتخاب نمایید. رنگ متوسط را روی پلک زده و به طرف بالا پخش کنید. در انتها برای بالای پلکتان از روشن ترین رنگ استفاده نمایید. برای اینکه چشمانتان درشت تر به نظر برسند با استفاده از مداد سیاه یا سایه ای که اندکی روشن تر است، خط مژه پایین خود را بزنید. 
آرایش اسموکی چشمان برجسته
فضای بسیار موجود روی پلک ها، موجب عالی به نظر رسیدن آرایش اسموکی می گردد. از سایه ای تیره برای همه قسمت های پلک اسستفاده نمایید و خط چشمی پهن بکشید. از هایلایتر برای استخوان روی گونه ها استفاده نمایید. یک سایه طبیعی تر را برای روی پلک استفاده نمایید. از یک سایه متوسط برای گوشه خارجی چشمان استفاده کرده و از سایه ای تیره در خط مژه بالا و پایین  استفاده نمایید. در انتها از سایه ای تیره برای بخش میانی پلک خود استفاده نمایید و آن را پخش نمایید.

آرایش اسموکی چشمان

آرایش اسموکی چشمان نزدیک به هم
در آرایش این چشمان، برای بخش های داخلی چشمان از سایه های رنگ روشن استفاده کرده و در بخش های خارجی پلک، سایه های تیره تر را مورد استفاده قرار بدهید. در آغاز کار باید پلک را به سه قسمت تقسیم کرده و در مرحله آغازین، از سایه پایه برای کل پلکتان بزنید و از سایه ای که رنگ متوسط دارد برای بخش میانی پلک استفاده نمایید و از سایه تیره تر برای بخش های خارجی پلک استفاده نمایید. در حقیقت این آرایش برای با فاصله نشان دادن چشم ها مورد استفاده قرار می گیرد.
آرایش اسموکی چشمان فاصله دار از یکدیگر
ابتدا باید سایه چشم را به طرف گوشه داخلی چشمانتان ترکیب نمایید. این روش دقیقا برعس روش قبلی می باشد. بایستی روی پلک و استخوان ابروهایتان از روشن ترین رنگ سایه به عنوان هایلایتر استفاده نمایید. بعد از آن، در انتها از گوشه خارجی چین پلک تا گوشه داخلی از سایه ی با رنگ متوسط استفاده نمایید. در انتها در بالای خط مژه ها سایه ای تیره بزنید و آن را به طرف بالا پخش نمایید. برای پایین چشم ها و تا نزدیک گوشه داخلی چشمانتان و پایین چشمانتان از سایه مشکی استفاده نمایید.
چشمانی با گوشه به طرف بالا
این چشمان به چشمان بادامی هم شهرت دارند. به منظور بالاتر نشان دادن گوشه چشمان از این روش استفاده می شود. پلک را به دو بخش تقسیم کرده و در بخش نیمه داخلی سایه روشن و در بخش نیمه خارجی از سایه ای متوسط استفاده کنید. رنگ ها را کامل ترکیب کرده و در انتها، گوشه خارجی بالا و خط چشم را خط چشم زده تا حالت بادامی چشمانتان بیشتر نمایان شود.
آرایش اسموکی چشم در چشمانی با گوشه به سمت پایین
مناسب ترین آرایش برای این چشمان، آرایش چشم گربه ای می باشد. گوشه داخلی و استخوان گونه، به طور کلی روی همه پلک، از یک هایلایتر روشن استفاده نمایید. پس از آن از بخش میانی پلک تا گوشه خارجی پلک را سایه ای متوسط بزنید. در مرحله بعدی برای خارجی ترین گوشه چشم خود از رنگی عمیق تر استفاده نمایید و به طرف بالا و بیرون چشم، آن را ترکیب نمایید.
آرایش اسموکی چشمان پفی
منظور از چشمان پفی، چشمانی است که روی چین پلک پوشانده شده است و چشم ها بسته تر به نظر می رسند. استفاده سایه تیره روی این پلک ها انتخاب مناسبی نیست. چرا که رنگ تیره موجب سنگین تر به نظر رسیدن پلک ها می گردد. سایه هایی که رنگ های متوسط دارند نظیر قهوه ای روشن انتخاب مناسبی هستند. بایستی از گوشه خارجی پلکتان کارتان را آغاز نمایید و تا بالا و بخش پف پلک بکشید. پس از آن از همان رنگ سایه برای خط مژه پایین استفاده نمایید.
نوبت به کانتورزدن بخش بالایی سایه رنگ متوسط می رسد. در انتها برای به جود اوردن فاصله بین چشمان و ابروهایتان، استخوان گونه و خط مژه پایین را هایلایتر بزنید. با این کار چشمانتان بازتر به نظر می آید.

آرایش اسموکی چشمان

 

آرایش اسموکی چشمان

 

آرایش اسموکی چشمان

 

آرایش اسموکی چشمان