آرایش لب

آرایش لب
پیش از استفاده از رژلب بایستی در نظر داشت که رژلب هم می تواند به زیبایی چهره تان اضافه کند و هم اینکه از آن بکاهد. پیش از اینکه رژلب بزنید لبهایتان بایستی تمیز باشد. معمولا از فوندیشن روی لبها استفاده می شود. رژلب نباید از یک لب به لبی دیگر استفاده بشود. رژلب هر فرد بایستی متعلق به یک نفر باشد و در صورت استفاده دو نفره یا بیشتر پیشنهاد می کنیم از گوش پاک کن برای پاک کردن آن استفاده نمایید. 
لبها را در آرامش کامل به حالت کشیدهو جدا از هم نگه می داریم. حالت جدا از هم به منظور حالت لبخند می باشد.
ابتدا لب بالا را که از گوشه لب آغاز شده و به سمت وسط ادامه پیدا می کند به وسیله مداد مخصوص خط لب کشیده  و پس از آن خط لب پایین را می کشیم. رنگ مداد لب باید اندکی تیره تراز رنگ خود رژ باشد. 

آرایش لب

پس از اینکه رنگ مناسب را انتخاب کردید، در ابتدای کار رژلب را به لب بالا زده و پس از آن به لب پایین می زنیم. اگر فوت و فن آرایش حرفه ای را بدانید قطعا می توانید فرم دلخواهتان را برای لب های خود ایجاد نمایید.
اندکی بالاتر از خط طبیعی لبتان با استفاده از مدادی همرنگ خط لب کشیده تا دهانتان بیشتر به نظر بیاید. 
به وسیله یک اسفنج آرایشی می توانید دور لبها را ملایم کنید. این برای مواردی است که تمایل دارید خط لبتان خیلی واضح نباشد.
اندکی بالاتر از خط لب خود را به وسیله مداد هایلایت، هایلایت کنید. هرگز به محدوده هایلایت شده کاری نداشته باشید. 
در انتها برای اینکه آرایش لبتان ثابت شود از یک برق لب استفاده نمایید. با توجه به مایع بودن برق لب، دقت کنید برق لب از خطوط لبتان فراتر نرود. 

آرایش لب

 

آرایش لب