آرایش هماهنگ با بینی

آرایش هماهنگ با بینی
آرایشگری و آرایش کردن هنر به شمار می آید و نیاز به مهارت کافی دارد. برای نمونه اگر بینی تان کوچک است و از سایه های تیره برای کناره بینی تان استفاده می کنید قطعا بینی تان کوچکتر به نظر می رسد. در ادامه نحوه انجام آرایش هماهنگ با فرم بینی تان را آورده ایم. 
بینی های بلند
این افراد برای کوتاهتر به نظر رسیدن بینی شان، برای نوک بینی و زیر نوک بینی بایستی از یک سایه تیره تر از رنگ پوستشان استفاده کنند. 
بینی های پهن
بایستی با استفاده از سایه تیره تر از رنگ پوست خود برای دو طرف بینی تان استفاده نمایید. این سایه تیره را اندکی به طرف گونه ها کشیده و بخش های برجسته صورت نظیر گونه ها را روشن کنید. این گونه بینی شما کوچکتر به نظر می رسد. 

آرایش هماهنگ با بینی

بینی های کج
سایه زدن در این بینی ها هم به شکل بینی های پهن است. با این تفاوت که افزون بر دو سمت بینی بایستی روی بخش کج یا انحراف دار بینی خود سایه تیره بزنید. این تیرگی را اندکی به طرف گونه ها ادامه دهید. 
هنگام درست کردن موهای خود از آرایششگر بخواهید حین درست کردن موهایتان به فرم موهایتان هم توجه کافی داشته باشد. 

آرایش هماهنگ با بینی

 

آرایش هماهنگ با بینی

 

آرایش هماهنگ با بینی

 

آرایش هماهنگ با بینی