آرایش چشمان ریز

آرایش چشمان ریز

برای اینکه چشمان ریز درشت شوند راه های زیادی نظیر: استفاده از ریمل برای مژه های پایین، فر مژه، مژه مصنوعی و خط چشم، مرتب نگه داشتن ابروها وجود دارد که در ادامه به بررسی هریک پرداخته ایم.
استفاده از خط چشم سفید
استفاده از خط چشم سفید، از راه های بزرگ نشان دادن چشمان ریز است. با مداد سفید، داخل پلک خود را خط بکشید. از یک مداد نرم برای اینکه به چشمانتان آسیب وارد نشود، استفاده نماید. در بخش گوشه پلک خود نیز می توانید از این مداد استفاده نمایید. 

آرایش چشمان ریز

به مژه های پایین خود ریمل بزنید.
بیشتر متخصصان گریم بر این عقیده اند که استفاده از ریمل برای مژه های پایین موجب درشت به نظر رسیدن چشمان می گردد. معمولا اکثر بازیگران و خوانندگان برای مراسم رسمی از مژه های مصنوعی استفاده می کنند. شما نیز می توانید با این روش چشمانتان را بزرگتر نشان دهید. البته به این شرط که استفاده صحیح از آن را به خوبی بلد باشید. 
تمیز و مرتب نگه داشتن ابروها
یک قوس خفیف در ابروها موجب بزرگتر به نظر رسیدن چشمان می شود. 
فر کردن مژه ها
فر کردن مژه ها با استفاده از فر مژه، از آسان ترین راه های فر کردن مژه است. مژه های خود را پیش از ریمل کردن، فر مژه بزنید. اگر پیش از ریمل زدن فراموش کرده اید از فر مژه استفاده کنید، پس از خشک شدن ریمل، از فر مژه استفاده نمایید. 

آرایش چشمان ریز

 

آرایش چشمان ریز

 

آرایش چشمان ریز

 

آرایش چشمان ریز

 

آرایش چشمان ریز

 

آرایش چشمان ریز

 

آرایش چشمان ریز

 

آرایش چشمان ریز

 

آرایش چشمان ریز