آلبوم ویژه جشن عروسی

آلبوم ویژه جشن عروسی
در ادامه با زبانی ساده بیان می کنیم که علت اینکه می خواهیم شما و عزیزانتان آلبومی به یاد ماندنی از بهترین روزهای زندگی تان بسازید، چه مواردی است.
نظم بخشیدن به عکس ها طبق تاریخ وقوع
گذاشتن عکس ها در صفحه آلبوم طبق تاریخ وقوع عکس ها، از ایده های جالب مرتب کردن آنهاست. باید آلبوم مورد نظرتان دلخواهتان باشد و با تماشای آن نهایت لذت را ببرید.
در صورتی که از عکس های شاداب برای آلبومتان استفاده کرده اید، بیشتر عکس های آلبوم را رنگی انتخاب نمایید. 
هیچ اجباری در مورد این که از عکس های سیاه سفید استفاده کنید و یا از عکس های رنگی، وجود ندارد. می توانید براساس آنچه که خودتان می پسندید، از عکس هایی که می پسندید، استفاده نمایید. در صورتی که به صورت ترکیبی از عکس ها استفاده کنید بهتر است. برای نمونه می توانید از عکس های سیاه سفید و رنگی به صورت ترکیبی استفاده نمایید. 
عکس هایی را که عمیقا از ته قلبتان آنها را دوست دارید انتخاب نمایید.
آلبوم عروسی محل ثبت لحظات عاشقانه و رمانتیک بهترین روز زندگی تان است. عکس هایی را برای آلبوم عروسی تان برگزینید که اگر گم شد یا از میان رفت، از مفقود شدنشان آزرده خاطر می شوید. بایستی آلبومتان مجموعه ای از عکس های دلخواهتان باشد که با هر بار تماشای آنها، خاطراتتان را برایتان زنده کند. 

آلبوم ویژه جشن عروسی

عکس های مجاور هم
تناسب بین عکس ها، که در دو صفحه مجاور می گذارید، موضوع مهمی است که باید به آنها دقت کنید. نزدیک بودن محتوا و استایل های استفاده شده در دو صفحه به معنای هماهنگی میان دو صفحه مجاور آلبوم می باشد. ممکن است برای تناسب بین صفحات مجاور آلبوم،  مجبور باشید ترتیب زمانی را رعایت نکنید. با این کار هماهنگی فوق العاده ای به آلبومتان می بخشید که آلبومتان را جذابتر می کند.

آلبوم ویژه جشن عروسی

 

آلبوم ویژه جشن عروسی

 

آلبوم ویژه جشن عروسی

 

آلبوم ویژه جشن عروسی

 

آلبوم ویژه جشن عروسی