از همسرتان قدردانی کنید

ممنونم همسرم!!
اکثر ما چیزهایی که همسرمان برایمان فراهم نکرده است را به یاد داریم اما هیچگاه نگفته ایم چرا بابت کارهایی که همسرمان برایمان انجام داده است از او تشکر نکرده ایم.آیا می گوییم که وظیفه او می باشد؟

قدردانی همسر


شاید می گویید زنم است وظیفه اش مرتب کردن خانه است یا شوهرم است وظیفه او اینست که خرجی خانه را بدهد.یا اینکه وظیفه دارد برایم کادو بگیرد.
حتی اگر یک درصد از موارد گفته شده صحیح باشد که صحیح نیست.قدرشناسی رابطه تان با همسرتان را بهبود می بخشد و نگاهتان را به زندگی تغییر می دهد.
این جمله اشتباه که هرشخص میبایست وظیفه خود را انجام دهد و نیازی به تشکر ندارد.متاسفانه بسیار همه گیر شده است.طبق نظر روانشناسان قدردانی روی 4 مورد اثر می گذارد.
 
رابطه تان را با همسرتان مثبت می سازد.
افرادی نهایت لذت را از بودن با شما می برند که دریابند شما با خوب و بد آنها کنار می آیید.محبت هایشان را همواره به یاد دارید.حال می خواهد مادر،پدر،همسر،خانواده،کارفرماو...باشد. همه از آدم قدردان استقبال می کنند.
 
به همین دلیل است که روانشناسان اظهار دارند قدردانی روابطمان را با دیگران بهبود می بخشد.خصوصا اگر این شخص همسرتان باشد.چرا که می خواهید عمری را با او بگذرانید.
 
رضایت از زندگی تان بیشتر میشود.
افراد قدرشناس افرادی راضی تر هستند.از زندگی خود لذت بیشتری می برند و بیشتر خوبی های همسرخود را درک می کنند.این رضایت به خودی خود نوعی خوشبختی می باشد.
 
افسردگی را کم می کند., آیا دلیلش را می دانید؟
افسردگی از نوعی خودخواهی عمیق ولی بسیار پنهان نشات می گیرد.فردی که فقط گیرنده مطلق باشد و انتظار داشته باشد مفتی مفتی و بدون تعامل چیزی را به وی برسانند یقینا افسرده می شود.
 
خشم و حسادت را کمرنگ می سازد.
خشم و حسادت از ناکامی نشات می گیرد.خشم به این دلیل که در رسیدن به هدفمان موانع پیش رویمان است و حسادت به این دلیل که دوست داریم جای شخصی دیگرباشیم و نیستیم.قدردانی به معنای رضایت از زندگی فعلی می باشد.
 برای پیداکردن تالار و باغ تالار مورد نظرتان می توانید در سایت تشریفات 360 اطلاعات مورد نظرتان را جست و جو کنید.