از گفتن این موارد به ساقدوشتان معذب نشوید

از گفتن این موارد به ساقدوشتان معذب نشوید.
در بیشتر موارد بهترین و صمیمی ترین دوستان عروس و داماد به عنوان ساقدوش انتخاب می شوند. به طور کلی ساقدوش علاوه بر زیبایی بخشیدن به عکس هایتان، کارهای مهم تری نیز انجام می دهد. پس در صورتی که می خواهید همه ی کارهای جشنتان مطابق برنامه و با نظم پیش برود، بایستی خجالت را کنار بگذارید و دوستانه از ساقدوشتان بخواهید کارهایی که می خواهید را برایتان انجام بدهد.
ممکن است ساقدوشتان بخواهد لباسش را براساس سلیقه خودش انتخاب کند. لباس ساقدوش بایستی با لباس عروس ست باشد یا دارای هماهنگی باشد. بنابراین دوستانه از او بخواهید از لباسش عکس بگیرد و برایتان بفرستد. 
از او بخواهید کارها را به موقع انجام دهد!
مهم ترین موضوعی که بایستی آن را در نظر داشته باشید، زمان است. زمان، مبحث بسیار مهمی است. چرا که تاخیر در کارها می تواند روی جشنتان اثرات منفی بر جای بگذارد. پس توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشید.

از گفتن این موارد به ساقدوشتان معذب نشوید

تا لحظات نزدیک به آغاز جشن از ساقدوشتان کمک بخواهید!
امکان دارد استرس و اضطرابی که وجود دارد فشار زیادی را در روز جشنتان به شما وارد کند. به همین دلیل بهتر است تا لحظه آخر از ساقدوشتان کمک بگیرید تا کارها دقیق تر انجام شوند.
از او بخواهید رنگ لباس و وسایل خودش را با شما ست کند.
ممکن است این آزادی عمل را به ساقدوشتان بدهید تا خودشان لباسشان را انتخاب نمایند. ولی دوست داشته باشید رنگ آن با لباستان هماهنگ باشد. می توانید گوشواره یا گردن بندی برای ساقدوشتان تهیه کنید که سلیقه تان را در آن به نمایش بگذارید تا ساقدوشتان هم با سلیقه تان آشنا شود.
از او بخواهید همراهش را در روز قبل از جشن ببینید.
معمولا ساقدوش ها یکی از دوستانشان را به عنوان دستیار انتخاب می کنند تا در برخی از کارها به آنان کمک کنند. پیش از شروع جشن از ساقدوشتان بخواهید تا با همراه وی ملاقات داشته باشید و با سلیقه او هم آشنا شوید. در غیر این صورت ممکن است شاهد رفتارهای غیرمنتظره ای از جانب او در روز عروسی تان باشید که شما را آزار دهد. 

از گفتن این موارد به ساقدوشتان معذب نشوید

 

از گفتن این موارد به ساقدوشتان معذب نشوید