اشتباهات استفاده مداد ابرو

اشتباهات استفاده از مداد ابرو
برخورداری از ابروهایی زیبا و بی نقص آرزوی هر خانمی است. می توان با استفاده از مداد ابرو، نواقص ابرو را برطرف نمود. علاوه بر این، مداد ابرو می تواند موجب به هم ریختن آرایشتان هم بشود. در ادامه اشتباهات استفاده از مداد ابرو را مطرح خواهیم کرد. 
فراموش کردن محو کردن خطوط
استفاده از مداد ابرو نیز مثل مداد لب و مداد چشم است. یک قلم مو یا شانه مخصوص ابرو برای محو کردن و پخش کردن اثر مداد موثر است. ابروهای خود را به طرف پایین شانه کرده تا در همه ی سطح ابرو، خطوط به صورت یکسان پخش بشود. ضمن اینکه پدهای مخصوص سایه های آرایشی و گوش پاک کن نیز برای این کار استفاده می شود. 
کشیدن خط پهن
موقع طراحی ابرو، ضربات سطحی و سریع بزنید تا خطوطی شبیه به موهای ابرو ایجاد نمایید. کشیدن خطوط پهن چهره را ناخوشایند نشان می دهد. 

اشتباهات استفاده مداد ابرو

تیره کردن زیاد از حد ابروها
ممکن است موهای روشن و تیره جذاب باشد ولی سنتان بیشتر به نظر می رسد. برای اینکه هماهنگی ایجاد شود و رنگ چشمانتان برجسته تر به نظر برسد، از مداد ابروی دو درجه روشن تر استفاده نمایید. 
استفاده نکردن از لوازم مورد نیاز
برای کشیدن شکل دقیق ابروها باید از مداد ابرو استفاده کنید. سپس برای پرکردن نقاط خالی ابرو از پودر ابرو استفاده نمایید. سپس از ژل بی رنگ یا ژل رنگی ابرو برای نگه داشتن حالت ابروها استفاده نمایید. 
استفاده از مداد نوک تیز
استفاده از یک مداد با نوک مناسب موجب حذف مرحله محو کردن می شود. این روش موجب کمرنگ تر شدن می شود و خطوط نیز کم تر دیده می شوند. 

اشتباهات استفاده مداد ابرو

 

 

 

 

اشتباهات استفاده مداد ابرو

 

اشتباهات استفاده مداد ابرو