اشتباهات رایج در رزرو ماشین عروسی

اشتباهات رایج در رزرو ماشین عروسی
هر چه به روز عروسی تان نزدیک می شود استرستان چند برابر می شود. علاوه بر استرس وقتتان هم محدود می شود. یکی از کارهای مهمی که بایستی در هفته های اخیر انجام بدهید انتخاب و رزرو ماشین عروس می باشد. در ادامه مطالبی را بیان می کنیم تا از انجام آنها بپرهیزید و بتوانید جشنتان را بی هیچ عیب و نقصی برگزار نمایید. 
استفاده نکردن از تیمی حرفه ای نخستین اشتباه است.
حتما از تیمی حرفه ای استفاده کنید. چرا که اینگونه خیالتان از هماهنگی های لازم زمان جابجایی تان و انجام درست کارهای مرتبط با روز عروسی آسوده می شود. افزون بر این افراد حرفه ای در انتخاب گل های مناسب برای تزیین ماشین عروس ماهر هستند.
مورد تایید بودن صاحب خودرو
خودرویتان را از موسسه ای امانت بگیرید که صاحب خودرو مشخص باشد. در صورتی که ندانید صاحب خودرویتان چه کسی است ممکن است برایتان مشکل ساز شود. چرا که فرد دیگری هم به عنوان واسطه وارد قراردادتان می شود. علاوه بر این موارد ممکن است خودرو حاضر نباشد یا مشکلی در تزیین آن به وجود بیاید. حتی امکان دارد صاحب موسسه خودرو را از موسسه ای دیگر اجاره کند. پس حتما خودروی مورد نظرتان را ازموسسه ای اجاره کنید که صاحب خودرو مشخص باشد.

اشتباهات رایج در رزرو ماشین عروسی

سرسری گرفتن قرارداد اجاره ماشین عروس
همه موارد را در قرار دادتان ذکر کنید چرا که ممکن است کوچکترین مورد برایتان مشکل ساز شود. برای نمونه امکان دارد به علت یک تصادف کوچک با خودرویی دیگر، وقتتان بسیار تلف شود و مشمول پرداخت دستمزد خدمات شوید. پیش از اینکه قرارداد را امضا نمایید به مواردی نظیر: مدل و رنگ خودرو، چگونگی لغو سفارش و بازپرداخت هزینه ها، نام و لباس راننده، تاریخ ، ساعت ها و مکان ها را ذکر کنید تا دچار مشکل نشوید. در مورد داشتن راننده یا عدم داشتن راننده نیز صحبت کنید. بسیاری از عروس و دامادها تمایل چندانی به داشتن راننده ندارند، در حالی که کاملا اشتباه می کنند. در صورت وجود راننده اگر مشکلی پیش بیاید شما در مقابل خسارت پیش آمده مسئول نیستید. به طورکلی داشتن راننده یک مزیت به شمار می آید.

اشتباهات رایج در رزرو ماشین عروسی

 

اشتباهات رایج در رزرو ماشین عروسی

 

اشتباهات رایج در رزرو ماشین عروسی

 

اشتباهات رایج در رزرو ماشین عروسی