اشتباهات متداول در اصلاح موی سر آقایان

اشتباهات متداول در اصلاح موی سر آقایان
مردان بعضی بخش های موهای سرتان را طبق سلیقه خودشان اصلاح می کنند. با توجه به عدم تبحر در بعضی مناطق سر، باعث به هم ریختگی شکل ظاهری موهای سرشان می گردد. مطالعه این مطلب خالی از لطف نیست.
اصلاح کردن موهای شقیقه
موهای ناحیه شقیقه سر، یکی از آن نواحی است که بایستی در مورد آن دقت فراوانی به خرج دهید. اگر موهای این ناحیه را زیاد از حد اصلاح کنید، چارچوب کلی صورت و محل رویش موهای سرتان دچار به هم ریختگی می گردد. امکان دارد سایز سرتان بزرگتر از حالت عادی اش دیده بشود. برای اینکه این مشکل به وجود نیاید پیشنهاد می کنیم به آرایشگاه مراجعه نمایید. 

اشتباهات متداول در اصلاح موی سر آقایان

اصلاح خط موی پشت سر
موهای پشت سر نباید بالاتر از خط اصلاح دیده بشوند. موهای پشت سر در صورتی که بالاتر از ارتفاع خط پشت سر اصلاح شود پس از چند روز، رویش آن ناحیه سبب به وجود آمدن منظره ای بد در این بخش از سر می گردد. مشخص کردن محل رویش موها و تراشیدن موها از محل رویش موها، بهترین راهار برای اصلاح کردن این ناحیه از سر می باشد.
اصلاح خط ریش
یک معیار کلی برای اصلاح خط ریش این است که خط ریش را بالاتر از ناحیه فرضی که 2 سانتی متر از محل اتصال سر و بالای گوش پایین تر است را اصلاح نکنیم. اصلاح خط ریش در سال های مرتبط با دهه 50 بالاتر از این خط انجام می شد. به طور کلی امروزه قاعده خاصی در مورد اصلاح خط ریش وجود ندارد. خط ریش های بلند برای چهره های مربعی یا افرادی که چانه بزرگتری دارند مناسب است. خط ریش های کوتاه برای چهره هایی که دارای چانه کوچکتری هستند مناسب است. خط ریش معمولی برای چهره هایی که بیشتر گرد هستند مناسب است.

اشتباهات متداول در اصلاح موی سر آقایان

 

اشتباهات متداول در اصلاح موی سر آقایان

 

اشتباهات متداول در اصلاح موی سر آقایان