انتخاب آتلیه خوب

انتخاب آتلیه خوب
با توجه به اینکه عروسی جزو لحظات شیرین زندگی عروس و داماد است، به همین جهت زوج های ایرانی به دنبال بهترین آتلیه ها هستند تا لحظات زیبای زندگی شان را به بهترین شکل ثبت نمایند.
اخلاق پرسنل آتلیه بسیار مهم است چرا که هرقدر پرسنل اخلاق بهتری داشته باشند، آنگاه عکس هایتان بهتر از آب در می آید.

انتخاب آتلیه خوب

در مورد باغ توجه ویژه داشته باشید. برخی از آتلیه ها باغی را برای عروسی معرفی می کنند که چندین زوج همزمان در حال عکسبرداری هستند. اگر در مورد این موضوع حساس هستید پیشنهاد می کنیم توجه کنید باغ خصوصی باشد.
از سایر موارد حائز اهمیت، توجه داشتن به محیط آتلیه می باشد. با توجه به اینکه محیط آتلیه تاثیر ویژه ای روی عکس هایتان دارد، آتلیه ای را انتخاب نمایید که از یک سیستم نورپردازی حرفه ای برخوردار باشد.
از مدیران آتلیه ها بخواهید تا نمونه کارهای فاقد روتوش و ادیت را به شما نشان بدهند. 

انتخاب آتلیه خوب

 

انتخاب آتلیه خوب

 

انتخاب آتلیه خوب

 

انتخاب آتلیه خوب