انتخاب عطر مخصوص روز عروسی

محل برگزاری جشن و انتخاب عطر مخصوص روز عروسی
انتخاب عطر مناسب با زیبایی تان ارتباط مستقیم دارد. پس از این موضوع سرسری نگذرید. مقداری از عطر را روی بخش داخلی آرنج تان اسپری نمایید. پس از آن در فروشگاه حرکت کنید و بگذارید بدنتان گرم شود و عطر با پوستتان ترکیب شود. پس از چند دقیقه قدم زدن می توانید بوی اصلی عطر را استشمام کنید. محل برگزاری جشن با عطرتان ارتباط مستقیم دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. حتما توجه داشته باشید که بدنتان به عطر انتخابی حساسیت نشان ندهد.

انتخاب عطر مخصوص روز عروسی

عروسی در تالار
عطرهایی با نت های ترغیب کننده ی کارامل و هلو برای مکان های سربسته پیشنهاد می شود. استفاده از این عکس شما را از سایرین متمایز می سازد.
عروسی در طبیعت
عطرهایی با ترکیب وانیل سیاه و بابونه برای مراسم هایی که در طبیعت برگزار می شود مناسب هستند.
عروسی در ساحل
عطری سبک برای عروسی در ساحل مناسب است. عطرهای با رازیانه و شکوفه سیب برای عروسی هایی که در ساحل برگزار می شوند مناسب است. 
عروسی در باغ
عطر های با پایه گل و ترکیبی با نت های آغازی شیرین و غیرمعمول استفاده کنید. 

انتخاب عطر مخصوص روز عروسی

 

انتخاب عطر مخصوص روز عروسی

 

انتخاب عطر مخصوص روز عروسی