انواع گوناگون آتش بازی جشن عروسی

انواع گوناگون آتش بازی جشن عروسی
انواع متنوعی آتش بازی نظیر: آتش بازی گرم، آتش بازی سرد، نورافشانی آسمانی، آتش بازی هنگام ورود عروس و داماد، آتش بازی زمان رقص تانگو، آتش بازی هنگام برش کیک و آتش بازی موقع استراحت مهمانان در فضای باز وجود دارد که در این مطلب به بررسی هریک از آنها می پردازیم. 
نورافشانی آسمانی
دستگاه هایی با نام شوتینگ در این نوع نورافشانی وجود دارد که مواد آتش زا را به آسمان پرتاب می کنند. شتینگ های ذکرشده از 16 شوت شروع می شود و تا 150 شوت هم ادامه دارد. 30، 40، 50، 60 و 70 ارتفاع این شوت ها می باشد. 
آتش بازی سرد
آتش بازی سرد کاملا با آتش بازی گرم فرق می کند و نسبت به آتش بازی گرم هیچ خطری ندارد. در این روش می توان چندین نقطه آتش را به صورت سری روشن کرد. آبشارهای ریسه ای شامل (پرده آتش، حلقه ای، فرفره ای، ستاره ای و...) در آتش بازی سرد مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع در آتش بازی سرد بر خلاف آتش بازی گرم، از لوازم برقی استفاده می شود. 
آتش بازی کیک
این نوع آتش بازی بسیار رومانتیک است. زمان بریدن کیک، جرقه ای از آتش روشن شده و فضای اطراف عروس و داماد روشن می شود. 

انواع گوناگون آتش بازی جشن عروسی

آتش بازی سرد
برعکس آتش بازی سرد، این نوع آتش بازی، نمی تواند به صورت سری و لحظه ای روشن شود. این نوع آتش بازی دود ایجاد می کند و برعکس آتش بازی سرد، خطرناک نیز است. آتش بازی به وسیله آبشارها و شوتینگ های گرم به شکل دستی ایجاد می شود و حتما باید یک نفر هرکدام از آنها را روشن نماید. 
آتش بازی زمان استراحت مهمانان در فضای باز
موقعی که مهمانانتان از محیط تالار خارج شده اند، می توانید آتش بازی در حیاط و محیط باز تالار به راه بیاندازید و برای چند دقیقه مهمانانتان  را سرگرم نمایید. 
آتش بازی زمان ورود عروس و داماد
هنگام وارد شدن عروس و داماد به تالار، تونلی از آتش سرد ایجاد شده که موجب رقم زدن لحظات به یاد ماندنی وقشنگی برای مهمانان می گردد. 
آتش بازی هنگام رقص تانگو
کاربرد این روش آتش بازی، موقع رقص عروس و داماد است. هنگام رقص عروس و داماد، لوازم آتش بازی سرد را جاگذاری می کنند و موقع رقص به شکل ریموت و هماهنگ با آهنگ و حرکات رقص، شدت آتش را کم و زیاد می کنند. این کار نمای فوق العاده درخشانی را به ارمغان می آورد. 

انواع گوناگون آتش بازی جشن عروسی

 

انواع گوناگون آتش بازی جشن عروسی

 

انواع گوناگون آتش بازی جشن عروسی

 

انواع گوناگون آتش بازی جشن عروسی