اولین جلسه خواستگاری

20 مورد مهم که باید برای اولین جلسه خواستگاری حتما در نظر داشته باشید.
با اینکه روابط کاری و تحصیلی بین دختران و پسران تحت عنوان روابط آزادانه شکل گرفته است ولی با این توضیحات خانواده هایی هم هستند که هنوز ازدواج سنتی در آنها رسم است. با خواندن این موارد ضرر نخواهید کرد. با ما همراه باشید.
پیش از مراجعه به جلسه ی خواستگاری، از پیش سوالاتتان را تلفنی بپرسید و بعد از دستیابی به یک جمع بندی نهایی قرار ملاقات حضوری را بگذارید.
دخترها تفاوت میان نگاه ها را فورا متوجه می شوند. پس به هیچ وجه در صورت عروس خانم زل نزنید.
فقط شما صحبت نکنید. بگذارید طرف مقابلتان هم نظرات و عقایدش را بیان کند.
برای حضور در جلسه ی خواستگاری مرتب و آراسته باشید و گل هایی زیبا تهیه نمایید. این گونه حتی اگر نتیجه خواستگاری تان مثبت نباشد، خاطره ماندگاری در ذهن خانواده عروس نقش می بندد.
صحبت در مورد دغدغه هایتان فوق العاده مهم است. ساده نباشید. خجالت را کنار بگذارید و صادقانه دغدغه هایتان را بیان نمایید.
در صورت تمایل برای ادامه پیدا کردن رابطه، طی صحبت هایتان به عروس خانم بگویید.
حالت تعادل را رعایت نمایید. زود صمیمی شدن و گرم گرفتن، خیلی خشک و جدی و رسمی بودن، طرف مقابلتان را زده می کند. جوری رفتار کنید که بین این دو بوده و خسته کننده نباشد.

نحوه بیان سوالاتتان به گونه ای باشد که شخصیت طرف مقابلتان دستخوش آسیب نگردد.
رو راست باشید. موقعیت مالی، سطح فرهنگی و خانوادگی و اخلاقی تان را صادقانه بیان کنید.
راجع به گذشته طرف مقابلتان و روابط عاطفی او کنجکاوی نکنید. 
جلسه ی معارفه، جای جمع بندی و تصمیم گیری نیست. برای دریافت جواب باید صبور باشید. 
مواردی که بر ملا شدنشان ممکن است سبب بروز مشکل شود و شما دروغ گو به شمار بیایید، در مورد گذشته تان واقعیات را مطرح کنید و مانع از به وجود آمدن مشکل شوید. نامزدی یا ازدواج نا فرجام، مشکلات حاد خانوادگی، بیماری های خاص و مواردی مانند این موارد، می تواند موجب درگیری شود.
در صورتی که پس از یک الی چند جلسه به نتیجه مناسبی دست نیافتید، به خانواده مقابلتان اطلاع بدهید. هرگز از لحاظ اخلاقی صحیح نیست که یک خانواده را در انتظار بگذارید.
زمان صحبت کردن دستگاه تلفن همراهتان را خاموش کنید.
از وعده دادن برای انجام کارهایی که از عهده ی برآورده کردنشان بر نمی آیید بپرهیزید.
توصیه می کنیم جلسات بعدی معارفه تان را برای محیط خارج از خانه ترتیب دهید. رفتارهای اجتماعی به شناخت بیشترتان از یکدیگر می انجامد.
مجلس خواستگاری را در بوق و کرنا نکنید. تا جایی که می توانید جلسات خواستگاری را تا مرحله ی قطعی شدن خصوصی برگزار کنید.