ایجاد انگیزه در کودکان برای عکس گرفتن

ایجاد انگیزه در کودکان برای عکاسی
ارتباط مثبت با کودک
عکاس آتلیه بایستی زمان دیدار با کودک ارتباطی صمیمی با کودک داشته باشد. به ویژه برای کودکانی که پیش از این آنها را ندیده است. برقراری ارتباطی دوستانه با بازیگوشی های کودکانه سبب می گردد کودک در آتلیه احساس خوبی داشته باشد.هم چنین پیش از عکاسی از کودکان با آنها صحبت کنید تا آرامش بیشتری به آنها منتقل کنید و برای عکس گرفتن حاضر شوند.
سوال پرسیدن از کودکان
طرح پرسش هایی نظیر:  دوست داری در آینده چکاره بشوی؟ چه رنگی را دوست داری و ... از راه های برقراری ارتباط دوستانه بین عکاس و کودک است تا همکاری لازم را با شما داشته باشد.
روانشناسی و انرژی مثبت
می توانید از جملات روانشناسی نظیر تو عالی هستی، بزن قدش، از انواع راه کارهای تشکر و ایجاد حس خوب در بچه ها است. به ویژه برای خواهرها و برادرها این روش فوق العاده است. 
سرگرمی های کوچک
سرگرمی های کوچکی مثل: بادکنک، عروسک ها و آب نبات موجب پرت کردن حواس کودک می گردد و با این فرصت می توان با آنها ارتباطی نزدیک داشت و زمینه را برای یک عکاسی خوب آماده کرد. 
بازی کردن با کودکان
کودکان این امکان را که بتوانند برای مدتی طولانی حالتشان را در یک ژست حفظ کنند را ندارند. قایم موشک و شکلک درآوردن و کلیه رفتارهای که می تواند موجب ایجاد حسی عالی در آنها شود که بتوانید عکس های جالبی از کودکانتان ثبت نمایید.

ایجاد انگیزه در کودکان برای عکس گرفتن

اهدای جایزه
زمانی که می خواهید از فرزندتان عکس بگیرید، در قبال همکاری کودکتان با عکاس، برای او جایزه بگیرید. در این شرایط بایستی پدر و مادرها همکاری لازم را با آتلیه داشته باشند. برای نمونه اگر فرزندتان به وسایل موجود در آتلیه علاقه نشان بدهد، می توانید به او قول بدهید که اگر همکاری کند، آن را به منزلتان می برید.

ایجاد انگیزه در کودکان برای عکس گرفتن

 

ایجاد انگیزه در کودکان برای عکس گرفتن

 

ایجاد انگیزه در کودکان برای عکس گرفتن

 

ایجاد انگیزه در کودکان برای عکس گرفتن