ایده های بهاری برای تم عروسی

ایده های بهاری برای تم عروسی
کیک با تم بهاری
برای تزیین کیک جشنتان می توانید از گل های بهاری استفاده کنید. گلهای طبیعی و یا گلهای خامه ای یا فوندانتی برای تزیین کیک های عروسی بهاری بسیار زیبا هستند. تزیینات رنگ روشن و گلها ایده مناسبی برای تزیین کیک جشن عروسی تان هستند.

ایده های بهاری برای تم عروسی

گیفت های بهاری یا هدایا
اگر می خواهید تم جذابی برای جشن عروسی تان داشته باشید، پیشنهاد می کنیم یک پاکت کوچک تزیین شده انتخاب کنید و روی آن درج کنید: " آرزو کنید با کاشت این گیاه، بذر عشق ما نیز هر روز بیشتر از روز قبل رشد نماید."
گل های بهاری
گل های بهاری نظیر: شیپوری های رنگی، لاله، جربرا، سوسن و سنبل و... مناسبب فصل هستند. ضمن اینکه این گل ها به علت اینکه گل های بهاری هستند، برای خرید مقرون به صرفه می باشند.

ایده های بهاری برای تم عروسی

 

ایده های بهاری برای تم عروسی

 

ایده های بهاری برای تم عروسی

 

ایده های بهاری برای تم عروسی