ایده های متنوع بازی تولد بادکنک آبی در محیط باز

ایده های متنوع بازی تولد با بادکنک آبی در محیط باز
فصل بهار و تابستان برای کودکان بسیار جذاب است. در صورتی که قصد دارید تولدی سرشار از هیجان را برای کودکتان تدارک ببینید. توصیه می کنیم چند بازی سرگرم کننده برایشان در نظر بگیرید تا از لحظاتشان کنار یکدیگر بهره ببرند.
مسیر آبی بادکنک ها
این بازی فوق العاده است. مسیری از بادکنک های پر از آب ایجاد نمایید و از کودکان بخواهید خودشان را روی بادکنک ها بیاندازند. کسی که بیشترین تعداد بادکنک را بترکاند، برنده است.
دارت بادکنکی
این بازی هم بازی مورد علاقه کودکان است و هم مورد علاقه بزرگ ترها. بادکنک های پر از آب را روی هم بچینید. هر چه قدر بادکنک های بیشتری را مورد اصابت قرار بگیرد، امتیاز بیشتری کسب می شود.

ایده های متنوع بازی تولد بادکنک آبی در محیط باز

بازی بادکنک در قاشق
یک قاشق که روی آن بادکنک پر آب کوچکی قرار دارد را به کودک بدهید. پس از آن از کودکان بخواهید با صدای سوتتان بدوند. کسی که زودتر از بقیه با بادکنک سالم به مقصد برسد، برنده اعلام می شود.
بیسبال با بادکنک آبی
در این بازی بادکنک به طرف بچه ها پرتاب می شود. فردی برنده است که بیشترین تعداد بادکنک را با چوب بیسبال مورد هدف قرار بدهد.
پرتاب بادکنک
دایره هایی در این بازی روی زمین ایجاد می شود. از کودکانتان بخواهید تا بادکنک هایی پر از آب را به طرف اهداف پرتاب کنند. فردی که بیشترین تعداد اهداف را با بادکنک ها مورد اصابت قرار داده باشد، برنده این بازی جذاب است.

ایده های متنوع بازی تولد بادکنک آبی در محیط باز

 

ایده های متنوع بازی تولد بادکنک آبی در محیط باز

 

ایده های متنوع بازی تولد بادکنک آبی در محیط باز

 

ایده های متنوع بازی تولد بادکنک آبی در محیط باز

 

ایده های متنوع بازی تولد بادکنک آبی در محیط باز