ایده های متنوع حکاکی روی حلقه عروسی

ایده های متنوع برای حکاکی حلقه عروسی
ممکن است به ندرت بتوان عشق را به زبان آورد ولی در عمل راه های زیادی برای اثبات آن وجود دارد. یکی از بهترین راه ها، حکاکی روی حلقه می باشد که شروع استفاده از این روش به قرون وسطی باز می گردد که شعری عاشقانه می نوشتند. بعد از آن، این روش به عنوان بهترین روش برای ابراز عشق و علاقه عروس و داماد به یکدیگر مورد استفاده قرار گرفت. 
نحوه حکاکی روی حلقه
زمان خرید حلقه از جواهر فروشی، از جواهر فروش بخواهید حکاکی روی حلقه تان را برایتان انجام دهد. در صورتی که خود او این کار را انجام نمی دهد، مطمئنا اشخاص حرفه ای در این زمینه را به شما معرفی خواهد کرد. حروف الفبای متنتان را پیش از تحویل دادن آن برای حکاکی چک کنید و بعد از تحویل گرفتن حلقه نیز دوباره آن را چک کنید تا اطمینان حاصل نمایید. 
چه قدر زمان برای این کار لازم است؟
حکاکی روی حلقه می تواند به سرعت انجام شود و یا از چند روز تا چند سال به طول بیانجامد. در مورد این موضوع سوال کنید و براساس آن برای جشنتان برنامه ریزی نمایید. 
هزینه حکاکی روی حلقه
عوامل زیادی نظیر: فونت متن پیغام، تعداد کاراکترهای به کار رفته و اینکه آیا توسط فرد حکاکی شده است یا ماشین در برآورد هزینه اینکار دخیل هستند.
عبارات مورد نظر برای حکاکی
در صورتی که متن یک آهنگ و یا یک بیت از شعری را در نظر دارید تا روی حلقه تان حکاکی کنید، اطراف حلقه تان برای حک کردن عبارت مورد نظرتان مکان مناسبی است. 

ایده های متنوع حکاکی روی حلقه عروسی

کلماتی که برای حکاکی بیشتر از آنها استفاده می شود. 
You Have My Heart (تو قلب من هستی)
Never To Part (جداشدن هرگز)
Eternity (ابدیت)
Always (همیشه)
All My Love  (تمام عشق من)
Forever (برای همیشه)
I’m Always With you (همیشه با تو هستم)
To Have And To Hold (داشتن و نگه داشتن)
No One But You (هیچکس، فقط تو)
To My wife/ Husband (به همسرم/شوهرم)
Soul Mates Forever (روح و روانم برای همیشه)
God For Me Provided Thee (خداوند تو را برای من خلق کرده است)
Here IS My Heart; Goard It Well ( اینجا قلب من است، از آن خوب مراقبت کن)
I Marry You (با تو ازدواج می کنم)
God Joined Us (خدا ما را به هم رساند)
استفاده از نخستین حرف از نام دو نفر همراه با عبارت برای همیشه مثل: A&B Forever 
I Love You (من دوستت دارم)
Always Faithful (همیشه وفادار)
Our Love Is Eternal (عشق ما ابدی است)
God Unit Both In Love (خداوند در این عشق متحدمان می کند)
Semper Amemus (Let Us Always Love) (همیشه هم را دوست بداریم. به لاتین)
Deus Nos Iunxit (God Joined US) (خدا ما را به هم رساند. به لاتین)
Semper Fidelis( همیشه وفادار به لاتین)
Amore Mio  (عشق من به ایتالیایی)
Je T’aime  (دوستت دارم به فرانسوی)
Mon Amour  (عشق من به فرانسوی)
II Mio Cuore E II Tou Per Sempre  (قلب من تا ابد برای توست به ایتالیایی)
Vivo Per Lei  (من برای او زندگی می کنم به ایتالیایی)
Amor Vincit Omnia (عشق همه را شکست می دهد به لاتین)

ایده های متنوع حکاکی روی حلقه عروسی

 

ایده های متنوع حکاکی روی حلقه عروسی

 

ایده های متنوع حکاکی روی حلقه عروسی