بن مژه

بن مژه
در این مطلب می خواهیم در مورد بن مژه صحبت کنیم. به طور کلی نخستین گام در تاتوی خط چشم، انتخاب مدل خط چشم با توجه به مدل چشم فرد مراجعه کننده می باشد. 
خط چشم مناسب صورت های کشیده و چشم های بادامی، خط چشم بلند مناسب می باشد.
دنباله خط چشم برای افرادی که پلک های افتاده ای دارند کشیده نمی شود.
برای چشم های گرد و ریز مدل خط چشم بسته کشیده می شود. خط چشم در گوشه داخلی چشم در چشم هایی که فرم ژاپنی یا چینی دارند به هم رسانده می شود.
موارد پراهمیت در تاتو بن مژه
هر دو چشم را بعد از بی حسی طراحی کرده و طراحی و قرینه سازی آن انجام می شود. یک چشم را تاتو کرده و بعد از آن تاتوی چشم بعدی را انجام می دهیم.
زاویه مناسب برای خط چشم 90 درجه است و در قسمت های کناری چشم، دست حالت خوابیده تری باید داشته باشد.
به ازای هر 5 قطره رنگ مشکی، یک قطره قرمز به رنگ بیافزایید. این امر برای اینکه بعد از مدتی رنگ مشکی به سبز تغییر رنگ ندهد انجام می شود.
در آغاز کار با سوزن سر پاور کادر خط چشم را انداخته و پس از آن با سوزن 3 یا 5 سر پر می کنیم. توجه داشته باشید که فشار زیاد باعث پاره شدن مویرگ ها و پخش رنگ می گردد.

بن مژه

نقاط ممنوعه کار در چشم
سوزن زدن روی غدد اشکی پلک، به مرور زمان خشکی پلک را به همراه دارد. زاویه خارجی پلک فاصله پلک های بالا و پایین از خارج پلک، از حساس ترین نقاط می باشد. در صورت استفاده از سوزن در این قسمت، رنگ پخش شده و حالتی کبود به خود می گیرد. در صورتی که به لثه داخل پلک بالا و پایین سوزن زده شود افتادگی پلک و تیک های دائمی پلک را به همراه خواهد داشت. 
موارد مهم در تاتو بن مژه
حین انجام کار از بی حسی استفاده نمی کنند.
هیچ گاه نباید برای خط چشم از ساکشن ها و ریموورها استفاده کرد. 
25/0 عمق مناسب سوزن برای پوست حساس و 1 میل عمق مناسب برای پوست نرمال است.
دلایل پخش شدن رنگ در بن مژه
رنگ بی کیفیت
رنگ فاسد و تقلبی
رقیق بودن رنگ
یک ربع تا نیم ساعت زودتر رنگ را درست کنید تا سفت شود و زیر پوست حرکت نکند.
هنگام کار کردن با خط چشم بایستی موتور روی دور آهسته باشد و سرعت کار بالا باشد. 
دستگاه با پلک، در تاتو خط چشم بایستی دارای زاویه 90 درجه باشد. چرا که اریب گرفتن آن موجب پخش شدن رنگ توسط سوزن زیر پوست می شود. 

بن مژه

 

بن مژه

 

بن مژه

 

بن مژه

 

بن مژه