مسائل غیر قابل تحمل در رابطه

یکی از عواملی که سبب احساس هیجان و خوشبختی در زندگیتان می شود رابطه ای عاشقانه است، حتی اگر این رابطه عاشقانه نباشد.بسیاری از اشخاص به علت ترس از تنهایی ماندن در روابط ناراحت کننده را ترجیح می دهند.با وجود اینکه ممکن است طرف مقابلشان توانایی برطرف کردن نیازهایشان را نداشته باشد. هر شخصی احتیاج به عشق، محبت و عزت و احترام در رابطه دارد.طی ادامه مطلب 10 مورد را معرفی می کنیم.در صورتی که با این موارد رو به رو هستید بهتر است فکری به حال ادامه رابطه تان کنید.
10 مورد از مشکلات غیر قابل تحمل در رابطه عاطفی
بی احترامی لفظی: هیچ گاه نباید شخصی که موجب تحقیرتان می شود یا به هر نحوی باعث ناراحتی شما می شود را تحمل کنید.
شخص کنترل گرا: هیچ گاه نباید فردی را که فکر می کند دائما و در هر مرحله از زندگی شما را کنترل می کند تحمل کنید.
بی اعتمادی: وجود اعتماد دو طرفه در هر رابطه ای لازم است.این که هر دو طرف با هم احساس راحتی کنند. نبود اعتماد در روابط سبب از بین رفتن رابطه عاطفی می شود.
آویزان بودن شخص: کسی که بدون شما قادر به انجام هیچ کاری در زندگی اش نیست و دائما وابسته به شماست.
اولویت ندادن به شما: این مورد که زندگی به غیر از مسائل عاطفی قسمت های دیگری نیز دارد، بسیار صحیح است.اما طرف مقابلتان باید نسبت به سایر مسائل برایتان اولویت قائل شود.
منفی گرایی: شایان به ذکر است که نگرش منفی در هر رابطه ای از زندگی است اما نباید به این خصیصه در مقابل مثبت گرایی اولویت داد.داشتن نگاهی منفی در زندگی باعث افکار منفی و در نهایت شکل گیری ذهنی منفی می شود.

تفاوت مسائل غیر قابل تحمل در رابطه


عدم دسترسی احساسی: شریک عاطفیتان باید از لحاظ احساسی در دسترس شما باشد، در غیر این صورت رابطه موفقی نخواهید داشت.
شخصی که حرف هایتان را نادیده می گیرد: در صورتی که شریک عاطفیتان به گونه ای است که حرف هایتان را نادیده می گیرد و برای حرف هایتان ارزشی قائل نیست و فقط خودش سخن می گوید.
شخصی که از رویاها و اهدافتان حمایت نمی کند:زمانی که نوبت به آرزوها و اهدافتان می رسد شخص مقابلتان باید 150% از شما حمایت کند.
بی مسئولیتی:هیچ گاه شخصی را که متعهد مسئولیت نمی شود را نپذیرید.

تفاوت مسائل غیر قابل تحمل در رابطه

تفاوت مسائل غیر قابل تحمل در رابطه