تکنیک های بهبود روابط زوج

اسم تکنیک: برد-برد: این راهبرد دو وهله دارد. هنگامی که مورد انتقاد واقع می شوید در ابتدا سعی کنید اقدامی انجام دهید که ابتدا او پیروز شده سپس خودتان پیروز شوید. این راه یعنی برد-برد.در ادامه مطلب راه های بهبود روابط را ارائه داده ایم. با ما همراه باشید.

بهبود روابط زوج


مثال 1
خانم (انتقاد) : این چه میوه ای است؟ چرا میوه خراب خریدی؟
آقا: ببخشید تو درست میگی خوب نیستن، برای اومدن خونه عجله داشتم و امکانش نبود از جای خوب خرید کنم.
توضیح: در وهله اول مرد خود را مقصر جلوه داد(برد زن) و در وهله ی دوم برای دفاع از خودش دلیل بیان کرد(برد مرد). (برد-برد)
مثال 2
آقا (انتقاد): چرا لباس رو سوزوندی؟ 
خانم: ببخشید عزیزم بی دقتی کردم.باید خیلی مراقب می بودم. البته اتو هم خراب شده و نیاز به تعمیر یا خرید اتویی جدید هست.قرار بود یک اتوی نو بخری یا اینکه به فکر تعمیر آن باشی که فراموش کردی.
توضیح: خانم در وهله ی اول آقا را برنده نشان داد در وهله ی دوم از خودش دفاع کرد.(برد-برد)

مثال 3
آقا (انتقاد): چرا اینقدر دیر اومدی؟
خانم: ببخشید عزیزم، تمام راه فر تو بودم که دیر نشه ولی متاسفانه خیابان شلوغ بود و توی ترافیک گیر کرده بودم. قبل از ان هم در صف نانوایی معطل بودم.
توضیح: خانم در وهله ی اول آقا را برنده نشان می دهد و پس از آن خودش را برنده به حساب می آورد.(برد-برد) 
به منظور اینکه یک ازدواج خوب داشته باشید تا بتوانید زندگی تان را بهبود ببخشید باید با این ویژگی ها آشنایی داشته باشید.