جشن ازدواج کشورهای گوناگون

جشن ازدواج در کشورهای گوناگون و سنت ها و آیین ازدواج
هر قسمت از عروسی، تقریبا از آغاز تا ماه عسل، از تاریخی غنی، ریشه های فرهنگی، اعتقادات مذهبی و اصل و نسب ازدواج برای سالیان سال تشکیل داده اند. مطالعه ی توضیحات زیر سنت ازدواج در بعضی از کشورها و عناصر عروسی های متنوع را به شما معرفی می کند.
فلسفه ی عروسی و تاریخچه ی عروس
رضایت هر دو طرف تحت عنوان زن و شوهر، نخستین موردی است که برای ازدواجی موفق مورد نیاز می باشد. همواره اجباری برای حضور شاهدان و روحانیت نبوده است. تحت عنوان شخص ثالث در قرن 15میلادی، یک کشیش انتخاب شده و مرد و زن را زن و شوهر هم اعلام می کرد. جشن ازدواج پس از قرون وسطی، از خانه عروس به کلیسا انتقال یافت. در شرایطی که دوستان و فامیل، با جشن و شادی عروس و داماد را همراهی می کردند. در ایتالیا جشن عروسی در 3 دسته طبقه بندی می شد. تنظیم اوراق مرتبط با ازدواج به وسیله ی خانواده ی عروس و داماد می باشد. نامزدی توسط قانون اجبار است، این بخش دومین قسمت می باشد. میان زن و شوهر در جشن نامزدی هدایایی نظیر: حلقه، در آغوش گرفتن و یا بوسیدن داد و ستد می شود. تعهد ازدواج به سادگی و با بیان با من ازدواج می کنی؟ در انتها عروس با جواب بله، پاسخ مثبتش را اعلام می کند. چند سال بعد از نامزدی، انتقال مکان عروس به منزل داماد است. این امر می تواند حتی چند سال بعد از نامزدی انجام شود.

جشن ازدواج کشورهای گوناگون

لباس عروس
پاکدامنی عروس و داماد در زمان های گذشته  با رنگ آبی نشان داده می شد. رنگ سفید طی قرون وسطی نماد بکارت شناخته می شد. خوشحالی و خلوص توسط لباس سفید نمایان می شد. ولی با این تعاریف لباس عروسی سفید همیشه مد نبوده است. آیین پوشیدن لباس سفید، مربوط به دوران ملکه ویکتوریا می باشد. در گذشته بر این باور بودند که رنگ لباس، آینده ی عروس را رقم می زند. 
در حال حاضر دختران برای لباس عروسی شان، رنگ و مدل و سبک دلخواهشان را انتخاب می کنند. 
حلقه نامزدی
علت استفاده از حلقه در انگشت چهارم دست چپ بر عقیده ی رومیان باستان، ورود مستقیم رگ وریدی در این انگشت به قلب می باشد. د قرون وسطی دامادها حلقه را در سه انگشت عروس می گذاشتند که به شیوه ی خود، نماد خدای پدر، خدای پسر و روح القدس محسوب می شد.
کیک عروسی
دانه های گندم و برنج را در زمان های گذشته، روی سر عروس و داماد می ریختند تا دختران مجرد به مید ازدواج آنها را از روی زمین بردارند. مانند رسم دسته گل که امروزه پرتاب می کنند. این رسم سالها بعد به ریختن گندم تغییر پیدا کرد. بعدها پخت نان و نان شیرین جای آن را گرفت.
در زمان های گذشته عروس به تنهایی کیک را بین مهمانان پخش می کرد. آنان بر این باور بودند که باوروری عروس با این کار قطعی می شود. بعدها این سنت به سرو کیک توسط عروس و داماد پیش از توزیع مبدل شد.

جشن ازدواج کشورهای گوناگون

 

جشن ازدواج کشورهای گوناگون

 

جشن ازدواج کشورهای گوناگون

 

جشن ازدواج کشورهای گوناگون