خوشبختی به چه معناست

خوشبختی به چه معناست؟
خوشبختی برای هر فرد از معنی و مفهوم ویژه ای برخوردار است. 
به طور اجمالی مفهومی کلی که طبق دیدگاه های متنوع رنگ و لعاب آن فرق می کند، خوشبختی نام دارد. 
 عده ای از افراد دید مادی دارند و بر این عقیده اند که هر قدر رفاهشان بیشتر شود خوشبخت ترند. یقینا این افراد به خواسته شان حداقل در این دنیا نخواهند رسید.
 دلیل آن هم این است که انسان کمال گراست و هرقدر رفاه به دست آورد می کوشد آن را چند برابر کند. 
عده ای خوشبختی و سعادت را در بدن سالم و عده ای هم در آرامش می بینند. 
 آرامش مد نظر انسان هم مانند نیازهای مادی به طور کامل برآورده نمی شود.
طی زمان های گوناگون انسان، مشکلات گوناگون را تجربه می کند و در واقع در کوره های حوادث گداخته می گردد.
از هریک از این مشکلات تجربیاتی به دست می آید.
خوشبختی محدود به یک مورد نیست.
مفهوم خوشبختی برای افراد متفاوت است. برای نمونه مومنان غرق گشتن در خدا را خوشبختی می دانند در حالی که این تعریف برای انسان خداباور فرق می کند.
انسان مومن با لحظه ای عبادت و راز و نیاز با خدا، به خوشبختی حقیقی می رسند.
مجموعه ای از شرایط روحی و روانی و محیطی که موجب دستیابی انسان به شور و شعف می گردد، خوشبختی نام دارد.
خوشبختی اخروی یا دنیوی؟ کدام یک؟
عده ای خوشبختی را در این جهان غیر قابل دسترسی می دانند.
در واقع بر این باورند که بایستی در این جهان برای آن تلاش کرد و در آخرت به آن دست پیدا کرد.
خوشبختی هم مثل موارد دیگر نیازمند مقدماتی برای دستیابی به آن می باشد.
 برخی مواقع غرق شدن درمحبت نزدیکان، گهگاه خود را وقف خدا کردن، مهربانی های بی دلیل به هم نوع خودمان، پلی برای رسیدن به خوشبختی می باشد.
لبخند را از یاد نبرید.
برخی مواقع ما انسان ها، به علت هجوم مشکلات کم می آوریم و تصور می کنیم دنیا به آخر رسیده است در حالی که هرگز چنین نبوده است. 
 در برخی مواقع بایستی بینشمان را به جهان اطرافمان تغییر بدهیم. 
در بیشتر مواقع خوشبخت هستیم اما آن را نمی بینیم.
باید بی بهانه خوشحال باشیم و بخندیم.
 در بعضی مواقع خوشبختی همان شاد کردن اطرافیانمان است.
انسان هایی که بی هیچ کینه و کدورتی دیگران را می بخشند انسان هایی قوی و توانمند می باشند.
این گونه افراد به مشکلات زندگیشان اجازه نمی دهند آنان را شکست بدهد.
 دلیل خوشبختی شان هم همین است.
این افراد توانایی مواجهه با مشکلات را دارند.
در صورتی که دیگران را ببخشیم و ازاشتباهاتشان بگذریم، ذهنمان را از این بار سنگین رهایی بخشیده ایم.
هدفمند رفتار نمایید
لحظه لحظه ی زندگیتان را با هدف جلو بروید، این گونه شکست ها را هم هدفمند تلقی می کنید.
 هر مصیبت و مشکل در زندگی تان بیشتراز اینکه مشکل باشد زمینه ای برای تغییر عقاید شماست.
افراد خوشبخت آنهایی هستند که در جست و جوی به دست اوردن مهارت ها و جست و جوی ناشناخته ها می باشند.
 برای خودتان زندگی نمایید. اهمیت ندهید که دیگران چه افکاری در مورد شما دارند، مهم تفکر خودتان است.
 اگر کارهایی که انجام می دهید حس خوبی به شما می دهند، با آنهایی که دوست دارید در ارتباطید، به سینما می روید، موزیک مورد علاقه تان را گوش می دهید. پس نیازی نیست به حرف بقیه توجه کنید.
چشم و هم چشمی را کنار بگذارید.
مقایسه شدن و مقایسه کردن از مواردی است که ما را از احساس خوشی منع می کند.
مقایسه با دیگران به نا حق امری ناپسند است.
 سلیقه ی ما با دور و بری هایمان فرق می کند. ممکن است باطن زندگی مان را با ظاهر زندگی دیگران مورد بررسی قرار دهیم.
رمز خوشبختی عدم مقایسه ی زندگی مان با دیگران است.
تکمیل کننده ی خوشبختی، خانواده می باشد.
افراد سعادتمند فقط برای لذت بردن و آفرین گفتن به دیگران به دوروبرشان نگاه می کنند.

توانایی های ما و اطرافیانمان با هم فرق می کند پس هرگز آنها را با هم نسنجید. هرگز نگویید چرا دنیا این گونه است و اینکه به چه دلیل از حالت فعلی اش بهتر نمی شود؟ از این که این جمله را بیان کنید دست بکشید. این گونه فقط وقتتان را هدر می دهید. این شمایید که به این جمله فعلیت می بخشید. قدرت در اعتراف به عیب هایمان است.
در ادامه جواب این سوال را نیز در خواهید یافت.
 خداوند توانایی انجام هر امری را دارد. در واقع به دنیا آمده ایم که خوشحال و موفق زندگی مان را پشت سر بگذاریم. باید همه ی موانع و سختی ها را که سد راهمان هستند از جلوی راه برداریم و جلوه های زیبای باطنمان را نمایان سازیم. 
در نتیجه تا هنگامی که با خداوند هم مسیریم، جای ترس از هیچ چیزی وجود ندارد.
 نتیجه گیری نهایی
به طور کلی خوشبختی دارای معنایی کلی می باشد که طبق دیدگاه های متنوع رنگ مخصوص به خود را دارد. در واقع خوشبختی براساس نظر دیگران مفهوم پیدا می کند. عده ای خوشبختی را در سلامتی می دانند. عده ای دیگر خوشبختی را در امور مالی می بینند. 
عده ای از مردم خوشبختی و سعادت را در آرامش می بینند. لازم به ذکر است هیچگاه آرامش کامل حاصل نمی شود. 
با انجام این چند راه حل به خوشبختی دست پیدا می کنید.
عیب و ایراد هایتان را دریابید و آن ها را نادیده نگیرید.
همواره آرزوهای زیبا برای زندگی تان داشته باشید.
همواره بدون علت بخندید و با همگان با خوش رویی برخورد نمایید.
هدفمند زندگی نمایید و از اشتباهات دیگران چشم پوشی نمایید.