درخشندگی چشمان قهوه ای

درخشندگی چشمان قهوه ای
آرایش مناسب برای چشمان قهوه ای آرایشی است که هم چشمان را درشت نشان بدهد و هم آنها را درخشنده تر نشان بدهد. انتخاب رنگ پایه و سایه برای چشمان کار خیلی دشواری نیست. رنگ هایی مانند قهوه ای، آبی و طلایی و صورتی از نوع پررنگ و کمرنگ آن موجب ایجاد تقابل در چشمان می شود. در حقیقت ته رنگ سرد موجب تضاد با گرمی ته رنگ چشمان می شود و درخشش آن ها را چند برابر می کند. برای سایه های آبی و بنفش، بهترین تون گوجه ای یا آبی، است. استفاده از خط چشم مشکی موجب درخشش چشمان قهوه ای می شود. ریمل سیاه هم باعث باز شدن و درخشش بیشتر چشمان قهوه ای می شود. ریمل ها برای ضخیم تر شدن و بلندتر شدن مژه ها مورد استفاده واقع می شود. ولی در چشمان قهوه ای، زیبایی خاصی را به چشمان می بخشد.

درخشندگی چشمان

بقیه آرایشتان باید به اندازه ای باشد که فقط چشمانتان جلب توجه نماید. از این رو باید آراستگی چشمانتان را حفظ کنید. سایه ها و خط چشم های براق و اکلیلی درخشندگی چشمان را بیشتر کرده و چشم ها درشت تر به نظر می رسد. برخی از ست های آرایشی ویژه چشمان قهوه ای طراحی شده اند که کار شما را نیز راحت تر می کنند. 

درخشندگی چشمان

 

درخشندگی چشمان

 

درخشندگی چشمان

 

درخشندگی چشمان

 

درخشندگی چشمان

 

درخشندگی چشمان

 

درخشندگی چشمان