رازهای مردان

از عوامل مهم برای داشتن یک زندگی زناشویی موفق و توام با آرامش شناخت شخصیت های اولیه همسرتان می باشد.مردان و زنان دارای شخصیت های متفاوتی هستند. در ادامه با ما همراه باشید تا نکات لازم برای داشتن یک زندگی زناشویی موفق را بدانید.

راز مردان


رازهایی در مورد مردان
همسرتان را کنترل نکنید! مردان از این  کار بیزارند. با این کار بیشتر از شما فاصله می گیرند.
مردان در تنهایی شارژ می شوند. اگر همسرتان ترجیح می دهد در مواقعی تنها بماند تنهایش بگذارید.
مردان از زنانی که رفتار و حرکاتشان مردانه است خوششان نمی آید. اگر اینگونه هستید رفتارتان را عوض کنید.
از او حرف شنوی داشته باشید و به او احترام بگذارید.نه بدین می ک رمش شوید اما یک دنده و لجوج نیز نباشید.
مردان از شخصیتی آناناسی برخوردارند!! ظاهرشان بی احساس و جدی به نظر می رسد اما در باطن مانند یک کودک مهربانند آنان کودکی با سبیل و قد و قامتی بزرگ هستند.
اگر به مردان زیاد محبت کنید دل زده می شوند ابتدا به او محبت کنید اگر مورد قبول واقع شد باز هم انجام دهید. در صورتی که مدام محبت کنید او را خسته کرده اید.
زیاد به او وابسته نباشید.همیشه خودتان را در دسترس او نگذارید. اجازه دهید دلش برایتان تنگ شود.
یکنواختی را در زندگیتان کنار بگذارید. ظاهرتان و آرایشتان و یا حتی محیط اطرافتان را گهگاه تغییر دهید.