راهکارهای تسلط بر امور جشن عروسی

با رعایت این موارد بر امور جشنتان تسلط داشته باشید.
تخمین تعداد نفرات مهمانان
پیش از اینکه مهمانانتان بگویند می توانند در جشنتان حضور پیدا کنند یا نه، خودتان تخمین بزنید که چند درصد از آنها در جشنتان شرکت می کنند. دبرخی موارد می توانید کاملا هوشمندانه از حضور یا عدم حضور مهمانانتان در جشن عروسی تان مطلع شوید.
برنامه ریزی جشن عروسی را یک شغل فرض کنید.
برای برنامه ریزی جشنتان در طول هفته زمان مشخصی را در نظر بگیرید.
به قراردادها توجه ویژه ای داشته باشید.

راهکارهای تسلط بر امور جشن عروسی

تمامی توافقاتتان را با کسب و کارها، یادداشت نمایید. این گونه در صورت به وجود آمدن اختلافی از طرف تامین کننده، مدارک کافی را در اختیار دارید.
روی کمک آشنایانتان حساب کنید.
دوستان یا فامیلتان که به تازگی ازدواج کرده اند، می توانند راهنمای بسیار خوبی برای شما باشند.
دفترچه ای را مخصوص امور مربوط به عروسی در اختیار داشته باشید.
یک دفترچه مخصوص برنامه ریزی برای خودتان تهیه نمایید و توسط دیوایدر و لیبل به قسمت های جداگانه تقسیم نمایید. ضمن اینکه می توانید قراردادهای کسب و کارهایتان را در پوشه دکمه دار یا اهرم دار قرار بدهید.

راهکارهای تسلط بر امور جشن عروسی

 

راهکارهای تسلط بر امور جشن عروسی

 

راهکارهای تسلط بر امور جشن عروسی