رنگ کردن ریشه موها

رنگ کردن ریشه موها
برای اینکه ریشه موهای خود را رنگ کنید، از کلیپس یا هر وسیله ای که موهایتان را در یک قسمت ثابت نگه می دارد استفاده کنید. 
در آغاز کار همه قسمت های مو را که ریشه آنها در آمده است را مشخص نموده و همان رنگی که به موهای خود زده اید را انتخاب کرده و روی موهای خود بزنید. پس از آن موهای خود را شسته و آنها را خشک نمایید. بعد از آن از یک لباس کهنه رنگی برای جلوگیری از رنگی شدن بدن و لباستان استفاده کنید. از کلیپس، دستکش و رنگ مو برای راحت تر جمع کردن موهای خود استفاده نمایید. موها را به چند دسته تقسیم کرده و برای اینکه ریشه موهایتان مشخص شود، هر قسمت را ثابت کنید. یک دستکش به دست کنید و طبق دستور استفاده درج شده روی جعبه رنگ مو، رنگ مو را آماده کنید. برای جلوگیری از ریختن رنگ مو روی لباستان، روی شانه هایتان حوله بیاندازید.

رنگ کردن ریشه موها

هنگام رنگ کردن، آن قسمت از موها که قصد دارید آن را رنگ کنید، از کلیپس بیرون آورده و آن را رنگ کنید. تا رنگ شدن همه ریشه های مو این کار را تکرار کنید. سپس اجازه دهید رنگ 5 دقیقه روی موهای شما باقی بماند و پس از آن موهای خود را بشویید. 
در صورتی که نخستین بار است موهای خود را رنگ می کنید، پیشنهاد می کنیم با یک آرایشگر مشورت کنید. تا چند روز پس از شست و شوی موهای خود، از شست و شوی موهای خود با آب دارای کلر، بپرهیزید. نور خورشید سریع تر رنگ موها را می برد. هنگام استفاده از رنگ مو دقت کنید که رنگ مو وارد چشمانتان نشود. 

رنگ کردن ریشه موها

 

رنگ کردن ریشه موها

 

رنگ کردن ریشه موها

 

رنگ کردن ریشه موها

 

رنگ کردن ریشه موها

 

رنگ کردن ریشه موها

 

رنگ کردن ریشه موها

 

رنگ کردن ریشه موها