زیرسازی آرایش

زیرسازی آرایش
هدف از آرایش کردن، زیباتر به نظر رسیدن است. بی آنکه دیگران متوجه شوند آرایش کرده اید. در این مطلب می خواهیم نحوه زیرسازی پوست را پیش از آرایش مطرح کنیم. 
پیش از آرایش
بدون اینکه هرنوع آرایشی داشته باشید، زیر نور خورشید کار خودتان را شروع کنید. بایستی به نقاط تیره پوست خودتان توجه داشته باشید. در حقیقت پوست همانند پرده ای زیر آرایشتان قرار گرفته و برای اینکه آرایشی طبیعی داشته باشید زمینه سازی می کند. نواحی تیره پوست خود را روشن تر کنید. برای رفع ایرادات کوچک پوست خود تلاش کنید. شیارهای کناره بینی، گودی چانه و قرمزی ها و علائم خستگی و گوشه داخلی چشم از نواحی است که بایستی ایرادات آنها را رفع نمایید. 
یک دست کردن رنگ چهره
به وسیله یک پوشش شفاف و سبک می توانید به راحتی رنگ چهره تان را محو کنید. 

زیرسازی آرایش

روشن کردن
برای روشن کردن رنگ پوست باید توسط یک قلم مو که به کرم پودر آغشته شده است به همه نواحی که در سایه و تاریکی قرار گرفته اند، کرم پودر بزنیم.
از اصلاح کننده های رنگ چهره با رنگ روشن تر برای رفع علائم خستگی صورت استفاده کنید.
طراحی چهره
رژگونه ها برای ترکیب بخشیدن به اجزای صورت مورد استفاده قرار می گیرند. در آغاز کار از شقیقه ها به سمت بینی تا پایین گونه ها از رنگ تیره تر استفاده نمایید و برای بالای گونه ها از رنگ روشن تر استفاده کنید تا به چهره جذاب تری دست پیدا کنید. 

زیرسازی آرایش

 

زیرسازی آرایش

 

زیرسازی آرایش

 

زیرسازی آرایش