راهکارهایی برای شاد و سرحال بودن عروس خانم ها

راهکارهایی برای شاد و سرحال بودن عروس خانم ها
تسلط بر ذهن، برای ایجاد ارتباط با اطرافیان و عشق ورزیدن در روز عروسی لازم است. طبیعی است که در روز مهم عروسی، احساسات شما در بالاترین سطح قرار دارد و طبیعتا کنترل آن هم دشوارتر خواهد بود. 
مجددا برنامه هایتان را شفاف سازی نمایید.
در صورتی که برنامه ها روشن و واضح باشند، امکان این که خطا رخ دهد، قطعا کم تر است. هر قدر توقعاتتان را شفاف تر با تیم تدارکات عروسی بیان کنید و اطلاعات کامل تری به آنها بدهید، از نتیجه راضی تر خواهید بود و اتفاقات بیشتر بر وفق مرادتان خواهد بود.

راهکارهایی برای شاد و سرحال بودن عروس خانم ها

هدف مهم روز عروسی را از یاد نبرید!
روز عروسی به خاطر داشته باشید که علاقه دو طرفه شما و همسرتان موجب برگزاری این جشن شده است. توصیه می کنیم افکار منفی را یادداشت نمایید و به جشن عروسی تان فکر کنید. 
از اقوام درجه یک برای کنترل شرایط نامطلوب کمک بگیرید.
از بزرگترهای نزدیک بخواهید در صورت بروز هرنوع مشکلی کنترل اوضاع را به دست بگیرند.
سعی کنید برخی موارد را در نظر نگیرید.
توصیه می کنیم پیشامدهایی که برایتان رخ می دهد را در روز جشن عروسی تان نادیده بگیرید و هر اتفاقی را به عنوان قسمتی از این جشن بزرگ پذیرا باشید. نباید افکارتان را برای هر پیشامدی، آشفته کنید. بلکه باید تمام حواستان را معطوف اتفاقات خوب نمایید. سعی کنید در لحظه زندگی کنید و از لحظه نهایت لذت را ببرید.
موقعی که افکارتان به هم می ریزد، توصیه می کنیم به موارد مثبت فکر کنید. برای نمونه اگر فکرتان درگیر گذشته شد یا در مشکلات غرق شدید، به زمان حال بر گردید و به اتفاقات خوب فکر کنید. به این که شما در شب جشن عروسی تان شاد ترین و زیباترین فرد مجلس هستید.

تقسیم کارها در جهت دستیابی به هدف عروسی
توصیه می کنیم روز جشن عروسی تان، خودتان کارها را بر عهده نگیرید. این روز، روز شماست. پس یک نفر را مسئول چیدمان دکوراسیون کنید تا از مهمانان پذیرایی نماید. یک نفر را مسئول پاسخگویی به سوالات مهمانانی که مسیر جشن را گم کرده اند، کنید. امکان دارد جشنتان 5 الی 6 ساعت طول بکشد. پس بهترین راهکار این است که به جای رسیدگی به جشن، وقتتان را با مهمانانتان بگذرانید.

راهکارهایی برای شاد و سرحال بودن عروس خانم ها

 

راهکارهایی برای شاد و سرحال بودن عروس خانم ها

 

راهکارهایی برای شاد و سرحال بودن عروس خانم ها