سوالاتی که باید از مدیرتالار بپرسید

سوالاتی که باید از مدیر تالار عروسی بپرسید
از مهم ترین کارهایی که هنگام مراجعه به تالار عروسی بایستی انجام بدهید مطرح کردن سوالاتی از مدیریت تالار است.
سوال کنید آیا تالارها با کیترینگ خاصی همکاری می کنند؟
نحوه کنسل کردن قرارداد را بپرسید
در مورد منوی غذا و هزینه سلف سرویس و دیس پرسی سوال کنید.
نحوه تامین امنیت باغ تالار به چه صورت است
چه فاصله ای تا پلیس راه، اورژانس و بیمارستان است.

سوالاتی-که-باید-از-مدیر-تالار-بپرسید1

در مورد محدودیت های عکاسی و فیلم برداری سوال کنید.
گنجایش پارکینگ
پیست رقص، امکانات رقص نور و نورپردازی و بخار مصنوعی، پخش موسیقی در چه حد است
آیا می توانید در صورتی که غذا اضافه آمد آن را با خودتان ببرید.
آیا نیروهای خدماتی تالار کیکتان را سرو می کنند.
آیا انعام دریافت می کنند و یا خیر؟

سوالاتی-که-باید-از-مدیر-تالار-بپرسید1

 

سوالاتی-که-باید-از-مدیر-تالار-بپرسید1

 

سوالاتی-که-باید-از-مدیر-تالار-بپرسید1

 

سوالاتی-که-باید-از-مدیر-تالار-بپرسید1