شینیون

شینیون
در این مطلب می خواهیم مبحث شینیون را بررسی نماییم. زمانی که یک متخصص شینیون مشغول به خلق یک مدل مو می گردد، بایستی در نظر داشته باشد که کجا ایستاده و به چه صورت موها را حرکت بدهد. در صورتی که پیچش یا تاب موهای خود مطابق میلتان در نیامد، آنگاه باید در جایی که ایستاده اید تغییر ایجاد نمایید.
در ادامه مطلب تکنیک های مارتین پارسون، یکی از برترین های شینیون را مورد بررسی قرار دهیم. براساس نظر این هنرمند، شینیون بایستی لطیف تر و پرتر نشان داده شود. این پر بودن باید به شیوه ای انجام گردد تا موها و سر بزرگ به نظر نرسند.
حجم دادن به موها
در برخی مواقع مشتری موهای صافی دارد و بایستی وقت بیشتری برای حجم دادن به موها صرف کرد. توسط انگشت اشاره و شصت موهای زیرین را پیچ داده و در جهت مخالف سر قرار بگیرند. بایستی این کار در 5 دسته مو و در نقاط گوناگون سر انجام شود تا به آسانی اتو کشیده شود.
مدت زمان
زمان معمول برای انجام یک شینیون ساده 15 دقیقه است. این گونه هم سرعت شخص بالاتر می رود هم اینکه کمترین آسیب به سلامت شخص وارد می شود. لازم به ذکر است باید در این حیطه تمرین بسیار داشته باشید.
پیچیدن موها
از روشهای ساده برای پیچیدن موها، ادامه دادن کار تا پایین گردن است. یک طرف از موها را به شکل مثلثی نگه داشته و مثلث را به دو قسمت تقسیم بندی نمایید. موهای سمت راست را بعد از تاب دادن به طرف چپ و موهای طرف چپ را بعد از تاب دادن به طرف راست ببرید و محکم کنید. موها را اندکی بالا ببرید تا شکلی جدید ایجاد نمایید. می توانید از بخش جلویی سر نیز استفاده نمایید.

شینیون

حلقه کردن مو
یکی دیگر از روش های استفاده از بافت در شینیون های گوناگون، حلقه کردن مو می باشد. به این صورت که موهایتان را در دست گرفته و بالای آن یک گیره یا سنجاق بزنید و با فاصله 10 سانتی متر گیره بعدی را بزنید و این امر را تکرار نمایید. پس از آن در هر گیره یا سنجاق، موها را تاب داده و دور سنجاق پیچانده تا موها مانند یک حلقه در بیاید و بعد از آن، آن را روی سر بگذارید. برای اینکه حجم بیشتری به موهای مشتری تان بدهید، حلقه ها را ادامه بدهید.
بافت مو
امکان دارد بافت ها در نگاه اول سخت به نظر برسند ولی انجام آنها بسیار راحت است. همچنین با توجه به ساده و دخترانه بودنشان، طرفداران زیادی دارند. مدل آبشاری مدلی است که می توان آن را از بالای پیشانی شروع کرده و تا انتهای موها ادامه داد. می توان اندکی به طرف جلو فشار داده و بعد از آن بافت مو را انجام بدهید.
اسپری مو
به طور کلی استفاده از اسپری قوی و یا اسپری سبک بسیار مهم است. بعضی از مدل موها نیاز به اسپری قوی تر دارند تا حالت بگیرند برخی نیز با یک اسپری سبک حالت می گیرند. 

شینیون

 

شینیون

 

شینیون

 

شینیون

 

شینیون

 

شینیون

 

شینیون

 

شینیون

 

شینیون