عکاسی مبتدی عروسی

عکاسی مبتدی عروسی
در این مطلب می خواهیم به آموزش عکاسی مبتدی عروسی بپردازیم که مطالعه آن خالی از لطف نیست. 
لبخند زدن
حتما لبخند بزنید. البته لبخندهایی که مصنوعی نیستند. چرا که لبخندهای مصنوعی باعث می شود عروس و داماد با شما احساس راحتی نکنند. از قایم شدن پشت دوربین بپرهیزید. 
از قبل مشورت کنید.
قبل از عکاسی، با عروس و داماد مشورت کنید تا با ایده ها و انتظاراتشان آشنا بشوید. برای اینکه بدقول نشوید، از دادن وعده های بیجا به آنها بپرهیزید. 
برنامه ریزی برای باران
در صورت بارانی بودن هوا، از چتر استفاده کنید. یک چتر سفید و مشکی در اتومبیلتان داشته باشید تا در صورت بارش باران به زوج داده تا با آن قدم بزنند. این گونه از خیس شدن تجهیزات گران قیمت نیز جلوگیری می کنید. 

عکاسی مبتدی عروسی

نهایت لذت را ببرید.
در طول جشن عروسی، احساس راحتی داشته باشید. احساستان باید دقیقا مانند مهمانانتان باشد. این احساس راحتی موجب می شود عکس های بهتری بگیرید.
استفاده از جمعیت را فراموش نکنید.
از غریبه هایی که به عروس و داماد تبریک می گویند، عکس بگیرید. قطعا جزو شکار لحظه های جالب خواهد بود. 
ترکیب بندی هوشمندانه
بعد از انجام پیش فوکوس (Pre-focus) و ترکیب بندی سوژه در لنز، توجه عروس و داماد را با لبخند زدن و یا حرف زدن، جلب کنید. آنها متوجه نخواهند شد که درحال عکاسی از آنها هستید. زمانی که مطلع شوند از آنها عکس می گیرید، خواهند خندید و عکسهای طبیعی تری ثبت خواهید کرد. 
فضادادن به عروس و داماد را از یاد نبرید.
برای دریافت هدایا و تبریک ها، زمان کافی به عروس و داماد بدهید تا موقع عکاسی، کسی مزاحم عکاسی تان نشود.
زمان بندی داشته باشید.
حتما زمان بندی دقیق برای عکاسی داشته باشید. چرا که در صورت نبود زمان بندی، هم خودتان سردرگم خواهید شد هم عروس و داماد سردرگم میشوند. حتما برنامه ریزی دقیقی با مسئول برنامه داشته باشید.
عکس های کاندید
هنگام دریافت هدایا و تبریکات از مهمانان، از آنها عکس های کاندید بگیرید. برای اینکه عکس ها طبیعی تر باشد، نباید مقابل دوربین ژست بگیرند. عکس های انعطاف پذیرتر جذاب تر خواهد بود.

عکاسی مبتدی عروسی

 

عکاسی مبتدی عروسی

 

عکاسی مبتدی عروسی

 

عکاسی مبتدی عروسی

 

عکاسی مبتدی عروسی

 

عکاسی مبتدی عروسی

 

عکاسی مبتدی عروسی

 

عکاسی مبتدی عروسی

 

عکاسی مبتدی عروسی