فرود هواپیما به خاطر زوج ایرانی

هواپیما شرکت قطر از مبدا قطر به طرف مالزی در حال حرکت بود که به خاطر دعوای زن و شوهر ایرانی مجبور به فرود در بین راه شد.

ماجرا از این قرار است که خانم وقتی که همسرش خواب بوده با اثر انگشت او گوشی اش را باز میکند و شروع به جستجو درون گوشی میکند و متوجه خیانت همسرش میشود. از همین جا شروع به زدن همسر خود میکند و دعوا تا جایی با میکشد که دیگر خدمه هواپیما توانایی کنترل شرایط را نداشتن و ناچار میشوند که دربین راه فرود اضطرای داشته باشند و این زوج جنجالی را از هواپیما پیاده کنند.

اطلاعاتی از هویت این زوج ایرانی که موجب این اتفاق در هواپیمایی قطر شدند در دسترس نیست.

 

فرود هواپیما به خاطر زوج ایرانی

 

مطالب مرتبط