فلسفه مهریه چیست

در این مطلب می خواهیم فلسفه و تاریخچه مهریه را مورد بررسی قرار بدهیم.
فلسفه مهریه چیست و مهریه از چه زمانی بوده است؟
مالی که مرد موقع ازدواج به زن می پردازد و طی زمان های گذشته هم از آن به عنوان کابین یاد می شده است، مهریه نام دارد. ممکن است سوال مطرح شود که آیا مهریه از زمان اسلام پایه گذاری شده است یا قبل از آن هم مطرح بوده است؟ برخی شواهدی موجود است که 1700 سال قبل از میلاد مسیح، یک قانون که از آن با نام قانون حمورابی هم یاد می شده است و دارای 282 ماده بوده است وجود داشته است که براساس این قانون، بایستی مالی از جانب شوهر برای زن در نظر گرفته می شد. مرد همچنین در ازدواج صدیقه یهودیت باید مالی را زمان عقد به همسر خودش می بخشید که این مال صداق نام داشت. پدر دختر در یونان باستان، در صورت عدم دریافت مالی از جانب همسر دختر خود، رضایت خود را برای ازدواج دخترش اعلام نمی کرد. در حقوق روم در ازدواج رسمی که نام آن کوامپسیو بود، هدایایی را به عروس بخشیده و افزون بر آن  مالی را نیز به پدر عروس هدیه می داد. از این مطلب می توان نتیجه گرفت که اسلام سنت مهریه را پایه گذاری نکرده است. در آسیای شرق بعضی از کشورهای آفریقا و کشورهای اسلامی، هند و چند کشور دیگر دارای سنت های مشابه و مهریه می باشند.

فلسفه مهریه چیست

قوانینی که هر آقا و خانم بالغی باید در مورد آنها آگاهی داشته باشند.
این که در مورد مسائل حقوقی آگاهی داشته باشیم امکان پذیر نیست چرا که اطلاع از مسائل حقوقی امری تخصصی است. اما در این بین باید در مورد برخی مسائل که دانستن آنها بسیار ضروری است اطلاعات داشته باشیم. اغلب قوانین تصویب شده در کشور به طرف یک طرفه حامی آقایان است و این امر سو استفاده بعضی از مردان را در پی داشته است. 
بسیاری از خانم ها از حقوق خودشان مطلع نیستند و با این تصور که قانون قادر به انجام کاری برایشان نیست، متحمل آزار و اذیت های بسیاری می شوند. همچنین عده ای از آقایان به دلیل تفسیرنادرست از قانون ممکن است اشتباه کنند.
قانون های رایج مهریه
قانون اساسی قوانین مربوط با مهریه را در قالب کلمات دشواری مطرح کرده است که با مطالعه آن چیزی عاید افراد نمی شود.
مهریه بایستی دارای مالیت باشد.
مالی که از جانب مرد به زن زمان ازدواج داده می شود، مهریه نام دارد. مهریه براساس ماده 1078 باید از جنبه مالی برخوردار باشد و بتوان برای آن مالکیت مشخص کرد. در غیر این صورت زمان طلاق یا مهریه، براساس قانون 1091 مهرالمثل تعیین می گردد. با لحاظ کردن طبقه اجتماعی، خانوادگی و اجتماعی زن، قاضی برای وی مهریه تصویب می کند که مرد بایستی به وی پرداخت نماید. مهریه هایی نظیر 1369 شب بیداری عاشقانه، فتح قله های آسمان یا 1369 بوسه و... از طرف قانون پذیرفتنی نیست. 
مهریه عند المطالبه یا عند الاستطاعه؟
این دو نوع از شیوه های پرداخت مهریه هستند. روش عند الاستطاعه مربوط به زمانی است که مرد از توان مالی برخوردار باشد و بتواند مهریه زن را پرداخت کند. شرایط عند المطالبه شرایطی است که قانون توانایی مالی مرد را برای پرداخت 110 سکه ثابت شده می داند و در شرایطی که مرد توانایی مالی داشته باشد زن می تواند مقدار بیشتری از مهریه اش را دریافت نماید. امکان قید کردن زمان برای دریافت مهریه هم وجود دارد. برای نمونه ذکر شود خانم تا 12 سال نمی تواند مهریه اش را مطالبه نماید. می توانید بخشی از مهریه را عند الاستطاعه و بخشی از آن را عند المطالبه نمایید. همچنین می توانید بعد از ازدواج مهریه عندالمطالبه را عند الاستطاعه و عند الاستطاعه را به عندالمطالبه تبدیل نمایید. 
طلب همه مهریه یا قسمتی از آن؟
به طور رسمی زن بعد از نکاح، براساس ماده 1082 مالک مهریه می باشد و می تواند مهریه اش را کامل یا قسمتی از آن را درخواست نماید. وی می تواند بخشی از مهریه اش را دریافت کند و بخش دیگر را چند سال بعد درخواست کند. ضمن اینکه در صورتی که زن یکبار درخواست طلب مهریه کند و درخواستش را پس بگیرد، می تواند مجددا مهریه اش را بخواهد.
تغییر مهریه بعد از عقد ممکن نیست!
قبل از عقد تصمیم قطعی تان را برای مهریه بگیرید. شما بعد از ازدواج فقط می توانید همه یا بخشی از مهریه تان را ببخشید. ولی اینکه بخواهید آن را افزایش دهید یا به چیز دیگری تغییر بدهید مقدور نیست.

فلسفه مهریه چیست

مهریه دوران عقد!
در صورت باکره بودن زوجه در طول دوران عقد، براساس ماده 1092، نیمی از مهریه به وی تعلق خواهد گرفت. با توجه به این موضوع در صورتی که قبل از طلاق مهریه تان را گرفته اید، باید نیمی از آن را زمان طلاق پرداخت نمایید. 
در عقدنامه، در صورت باکرگی زن هنگام نکاح، نام دوشیزه ذکر می شود. اثبات باکرگی تنها توسط پزشکی قانونی انجام می شود و دادگاه به گفته زوج و زوجه استناد نمی کند. در شرایطی که زن ازدواج دومش باشد و نزدیکی صورت نگرفته باشد، باز هم مهریه تمام و کمال به وی تعلق خواهد گرفت. در صورت باطل شدن نکاح بین طرفین به هر علتی، و عدم رخ دادن نزدیکی براساس ماده 1089 زن حقی برای دریافت مهریه ندارد. براساس ماده 1101 در صورت فسخ نکاح و ناتوانی جنسی مرد، زن بر نصف مهریه حق دارد. 
طلب مهریه از پدر شوهر!
پدر شوهر یا هر فرد دیگری هیچ گونه وظیفه ای در قبال پرداخت مهریه ندارد. در شرایطی که شوهر فوت کند، پدر شوهر موظف به پرداخت مهریه نیست. مگر در شرایطی که در عقد نامه ضمانت پسر قید شده باشد و امضا هم شده باشد. مگر در شرایطی که درعقدنامه ضمانت همه مهریه یا بخشی از آن توسط پدرشوهر قید شده باشد. فقط در صورت فوت پدر شوهر می توان از دارایی وی که به عنوان سهم الارث به فرزند وی می رسد، برداشت کرد. 
چه زمانی مهریه شامل حال زن نمی شود؟
خیانت زن، ازدواج دوباره ی وی، عدم تمکین، ترک منزل و داشتن رابطه نامشروع و... هیچ کدام حق مهریه را از زن سلب نمی کند. فقط در دو موردی که قبل تر به آن اشاره کردیم یعنی فسخ نکاح در صورت نزدیکی نداشتن. (عنن مرد یعنی عدم توانایی مرد برای برقراری رابطه جنسی) یا ابطال عقد موقت یا دائم بنا به هر علتی، زن حقی برای دریافت مهریه ندارد. 
طلب مهریه در خارج از کشور
در شرایطی که زوجین بعد از عقدشان به خارج از کشور مهاجرت کرده باشند و زن بخواهد مهریه اش را به اجرا بگذارد، فردی در ایران را وکیل می کند تا طلب مهریه نماید. در صورتی که فرد مالی داشته باشد، توقیف می شود و در غیر این صورت حکم جلب وی گرفته می شود. آنگاه در صورت بازگشت مرد به ایران، وی دستگیر و ممنوع الخروج شده تا وضعیت مهریه مشخص بشود.
مهریه به وراث تعلق می گیرد!
در صورت فوت زن، امکان مطالبه مهریه از شوهر زن، توسط ورثه زن وجود دارد. لازم به ذکر است در صورتی که قبل از طلاق فوتکرده باشد، آنگاه سهم الارث شوهر از مهریه کم شده و باقی آن به وراث تعلق می گیرد. 
قانون جدید 110 سکه!
قانونی که در سال 1391 تصویب شد، اکثریت زوجین را گمراه کرد. دادگاه معیار را بر 110 سکه گذاشت تا پرداخت شود. از این رو بسیاری از دخترها و پسرها تصور می کنند حتی مهریه شان چند هزار سکه هم باشد فقط می توانند 110 سکه دریافت کنند. از این رو آقایان به مهریه های زیاد و سنگین تن می دهند. در حالی که دادگاه فرض را برای پرداخت 110 سکه می گذارد و در صورتی که توانایی مالی مرد ثابت شود میبایست باقی آن را هم بپردازد.

فلسفه مهریه چیست

 

فلسفه مهریه چیست