فلسفه گذاشتن تاج گل روی سر عروس خانم

فلسفه گذاشتن تاج گل روی سر عروس خانم
به طور کلی تاج گل که جزو لوازم تزیینی است، به یونان باستان باز می گردد. 
تاریخچه ی تاج گل در یونان باستان
در مراسم شکرگزاری از خداوند، مردم یونان باستان این تاج گل را روی سرشان می گذاشتند و به عنوان پوششی آیینی از آن استفاده می کردند. با امپراطوری جولیوس سزار، این تاج گل را به عنوان هدیه به برندگان مسابقات ورزشی اهدا می کردند. اهدای تاجی از برگ درخت زیتون به برندگان مسابقات ورزشی در مسابقات المپیک آتن در سال 2004 نیز، ریشه در همین باور دارد. 
قرون وسطا و استفاده از تاج گل
بیشتر مذهب هایی که به چندخدایی معتقد بودند، برای تزیین خدایانشان از تاج گل استفاده می کردند. به همین علت تاج گل بین مردم عادی که مسیحی بودند، از مد افتاد. به همین علت مانند اوایل مورد استقبال قرار نمی گرفت. 

فلسفه گذاشتن تاج گل روی سر عروس خانم

چین باستان و استفاده از تاج گل
تاج گل تزیین شده با برگ درخت پرتقال، در چین باستان مورد استفاده قرار می گرفت. در حقیقت این تاج نماد بارآوری و فرزندآوری زن بود. استفاده از این تاج میان مردم بسیار رایج بود. 
اوکراین و استفاده از تاج گل
از پوشش های آیینی بیشتر مناطق اوکراین، بایستی به تاج گل اشاره کرد. بیشتر دختران زمان رسیدن به سن ازدواج، از تاج گل استفاده می کنند. در جشن های ازدواج تازه عروس ها این تاج را روی سرشان می گذارند.
دوران ویکتوریا و استفاده از تاج گل
ملکه ویکتوریا، همزمان با آوردن لباس توری با الهام گرفتن از ایده تاج گل از چین باستان، تاج گل تهیه شده از برگ های پرتقال را برای جشن ازدواج خود در سال 1840 به مد اروپا وارد کرد. جمع آوری غنچه های درخت پرتقال از آن به بعد، دارای مفهوم و معنی انتخاب همسر و ازدواج بود.
دهه 60 میلادی و استفاده از تاج گل
تاج گل در دهه 60 میلادی که دوران نفوذ مد هیپی در آمریکا بود، تحت عنوان نماد صلح و عشق مورد استفاده قرار می گرفت. پس از آن با نفوذ مد در این کشور، تاج گل در عروسی ها هم مورد استفاده قرار می گرفت. 
دنیای مد امروز و تاج گل
از دلایلی که تاج گل با توجه به قدیمی بودن باز هم مورد استفاده خانم ها قرار می گیرد، می توان به این موضوع اشاره کرد که تاج گل نشانه صلح، دوستی و عشق است. ضمن اینکه به آسانی می توانید تاج گل را تهیه نمایید. 

فلسفه گذاشتن تاج گل روی سر عروس خانم

 

فلسفه گذاشتن تاج گل روی سر عروس خانم

 

فلسفه گذاشتن تاج گل روی سر عروس خانم