فهرست مورد نیاز ویژه عروس خانم

فهرست مورد نیاز ویژه عروس خانم ها
شما و همسرتان در روزهای نزدیک به برگزاری جشن عروسی تان، با افراد و کسب و کارهای گوناگونی در ارتباط خواهید بود. به منظور کامل تر و هرچه بی عیب تر انجام شدن جشن عروسی تان، توصیه می کنیم برای هر مرحله یک چک لیست تهیه کنید. تهیه این چک لیست به شما کمک می کند تا اموری که باید به انجام آنها بپردازید را دقیق انجام بدهید و کوچکترین چیزی را از قلم نیاندازید. اگر عروس خانم ها این چک لیست را تهیه کنند بهتر است چرا که عروس خانم ها، در به یاد آوردن جزئیات و مدیریت، عملکرد بهتری دارند.
فهرست مهمانان
همراه با خانواده تان و همسر آینده تان دور هم بنشینید و در کمال آرامش از تعداد نفرات مهمانانتان یک لیست تهیه کنید. هر قدر زودتر این کار را انجام بدهید، دردسرتان برای تصمیم گیری در این حیطه کمتر خواهد بود. یک لیست هم از مهمانانی که در لیست اصلی آنها را دعوت نکرده اید تهیه نمایید تا در صورت عدم حضور مهمانان اصلی، آنها را جایگزین نمایید. 

فهرست مورد نیاز ویژه عروس خانم

فهرست اقدامات لازم پیش از عروسی
فهرستی تهیه کنید و در آن تمام کارهایی که بایستی انجام دهید را مطرح نمایید. چندین بار چک لیستتان را مرور کنید تا چیزی را از قلم نیانداخته باشید.
فهرست اقدامات روز جشن عروسی
در این روز مهم آرامش ضروری ترین مورد است. پس با تهیه فهرستی از کارهایی که قرار است روز عروسی تان انجام بدهید، از چندین روز پیش از عروسی تان، آرامش خواهید داشت.
فهرست اهداء کنندگان هدایا
مادر، خواهر، ساقدوش، می توانند از افرادی باشند که از آنها می خواهید در طول جشن هدایای مهمانان را از آنها دریافت نمایند. ضمن اینکه از آنها درخواست کنید نام و هدایای مهمانان را یادداشت نمایند و تا جای ممکن، هدایای بی نام را به ذهنشان بسپارند. برای قدردانی از مهمانان و برای جبران محبت و زحمت آنها به این فهرست احتیاج دارید.

فهرست مورد نیاز ویژه عروس خانم

 

فهرست مورد نیاز ویژه عروس خانم

 

فهرست مورد نیاز ویژه عروس خانم