فیله مرغ و پنیر

فیله مرغ و پنیر
مواد مورد نیاز
گوجه و خیارشور برای تزیین
15 گرم پیاز
140 گرم فیله مرغ
یک عدد نان باگت
یک عدد عصاره مرغ

فیله مرغ و پنیر

70 گرم پنیر پیتزا
60 گرم قارچ خردشده
طریقه تهیه 
در آغاز کار، پیاز را اندکی تفت می دهیم تا طلایی بشود. فیله مرغ قطعه قطعه شده را  برای اینکه سرخ شود، با پیاز تفت می دهیم. عصاره مرغ و قارچ را پس از سرخ شدن فیله مرغ، افزوده تا عصاره مرغ در آب قارچ حل شود. پنیر پیتزا را به آن افزوده و خوب هم زده تا خمیر نرم شود و همه مواد را شامل شود. نان باگت را خالی می کنیم و گوجه و خیارشور را به آن اضافه می کنیم. نوش جانتان!

فیله مرغ و پنیر

 

فیله مرغ و پنیر

 

فیله مرغ و پنیر

 

فیله مرغ و پنیر

 

فیله مرغ و پنیر

 

فیله مرغ و پنیر

 

فیله مرغ و پنیر

 

فیله مرغ و پنیر