فینگرفودها از دیرباز تاکنون

فینگرفودها از دیرباز تاکنون
غذایی که برای سرو آن احتیاجی به قاشق یا چنگال ندارید، فینگرفود نامیده می شوند. البته لازم به ذکر است در بعضی از کشورهای دنیا، غذاهای گوناگون با دست سرو می شود و این موضوع دال بر فینگرفود بودن آنها نیست. فینگرفودها غذاهای مینیاتوری هستند که در اندازه های کوچک تهیه می گردند. 
تاریخچه فینگرفود
عده زیادی بر این باورند که فینگرفودها از همان آغاز خلقت انسان وجود داشته است. چرا که در زمان های گذشته، ابزار غذا خوردن وجود نداشت. با توسعه یافتن کافه های کوچک در نقاط گوناگون آمریکا، صاحبان کافه ها بر آن  شدند تا غذاهای ساده ای را برای مشتریانشان تهیه نمایند. از این دوره به عنوان آغاز شکل گیری دوره فینگرفود یاد می شود. 

فینگرفودها از دیرباز تاکنون
فینگرفودهای جدید در انواع گوناگون سرد یا گرم، چوبی یا دست پیچ، دسر، مینی ساندویچ، سالادهای پیش غذا طبقه بندی می گردند. زمانی که به فرهنگ خودمان در زمینه فینگرفود بنگریم، فینگرفودهایی نظیر: کوکو، دلمه و لقمه از دیرباز وجود داشته اند که روز به روز هم بیشتر خودشان را در دل میزبانان جشن ها باز می کنند. 

فینگرفودها از دیرباز تاکنون

 

فینگرفودها از دیرباز تاکنون

 

فینگرفودها از دیرباز تاکنون