فیگورهای طبیعی برای خوش عکس تر شدن

فیگورهای طبیعی برای خوش عکس تر شدن
روی آرایشتان حساسیت و توجه ویژه داشته باشید.
در بعضی از مواقع، بعضی از آرایش ها نتیجه برعکس دارد و عکس هایتان را خراب می کند. مثلا ممکن است برنزه کنید و با اینکه بسیار زیبا هم شده اید از عکس های گرفته شده رضایت نداشته باشید. دلیل آن این است که گاهی اوقات دوربین ها نمی توانند رنگ های نارنجی و زرد را به خوبی به تصویر بکشانند. این مورد زمانی بیشتر پدیدار می شود که همراهانتان از آرایش شبیه به شما استفاده نکنند. 
فیگورهای سلبریتی ها
اکثر هنرمندان هالیوودی زمان عکس گرفتن از فیگورهای جالبی استفاده می کنند. چندین بار مقابل آینه بایستید تا روز جشن عروسی به شکل غریزی حالت بدنتان را در آن شکل قرار دهید.

فیگورهای طبیعی برای خوش عکس تر شدن

با زاویه 45 درجه نسبت به دوربین بایستید.
بیشتر وزنتان را روی پای عقبتان قرار دهید.
پای جلویتان را از زانو خم کرده و رو به دوربین قرار بدهید و محکم  در همان حالت بایستید. 
دست تان را روی پهلویتان بگذارید.
حتما بخندید.

حواستان به صورتتان باشد.
کوچکترین عصبانیت روی صورتتان تاثیر می گذارد و عکس هایتان را خراب می کند. سعی کنید اندکی استراحت کنید تا ریکاور شوید. چشم هایتان را بسته و به خودتان استراحت دهید تا به حالت نرمال باز گردید. از عکاستان بخواهید در صورت مشاهده این حالات حتما به شما بگوید تا مجددا عکس بگیرید.
با چشمانتان بخندید
امروزه گرفتن ژست های جدی و کم خنده میان عروس ها ترویج پیدا کرده است. در بسیاری از موارد که مراقب نحوه خندیدنتان هستید، در بیشتر موارد تلاش می کنید که نحوه خندیدنتان را کنترل نمایید. این عمل نباید باعث شود در عکس هایتان آزرده خاطر به نظر بیایید. با چشمانتان بخندید.

فیگورهای طبیعی برای خوش عکس تر شدن

 

فیگورهای طبیعی برای خوش عکس تر شدن

 

فیگورهای طبیعی برای خوش عکس تر شدن