لباس های عروس آستین دار و پوشیده

لباس های عروس آستین دار و پوشیده
در صورتی که در تدارک برای جشن عروسی تان هستید، قطعا برای انتخاب لباس عروستان به مزون های گوناگون مراجعه کرده اید، بیشتر مزون ها توصیه می کنند لباس های آستین دار را انتخاب نمایید. در حقیقت در حال حاضر لباس های دکلته طرفداران کمتری دارد.
نکته ی مهم این جاست که این نوع لباس ها مناسب چه افرادی است؟ افراد با جثه ی کوچک و شانه های باریک، کاندید های مناسبی برای پوشیدن این گونه لباس ها هستند. 
لباس هایی که از یقه ی پوشیده و آستین های بلند برخوردارند، لباس های پوشیده نامیده می شوند. البته آستین برخی از این لباس ها سه ربع و آستین برخی از این لباس ها به طور کامل بلند می باشد. لباس های با آستین های پفی و گشاد جذابیت خاصی به لباستان می بخشند. 

لباس های دارای آستین های دانتل و توری زیبایی لباستان را بیشتر می کنند. 
خصوصیات لباس عروس های آستین دار و پوشیده
بعضی از عروس خانم ها، به علت موقعیت خاصشان، دوست دارند از لباس عروس های پوشیده و آستین داراستفاده نمایند. منظورمان از موقعیت ویژه آن دسته از عروس خانم هایی هستند که عروسی شان مختلط است و عده ای دیگر از عروس خانم هایی که متعلق به خانواده های مذهبی هستند، یا بعضی از عروس خانم هایی که در قسمت بازوها و سرشانه هایشان زائده ی پوستی دارند و می خواهند آن را محو نمایند، لباس های آستین دار فوق العاده مناسب است. لباس های آستین دار دانتل و توری بر روی پوست سفید عروس خانم جلوه ی ویژه ای به او می دهد. در ادامه مواردی را بیان می نیم که بتوانید آگاهانه لباس عروستان را انتخاب نمایید.