لذت مراسم عروسی

در این مقاله شما را با راهکارهایی آشنا می کنیم تا عروس خانم ها از مراسم خود لذت ببرند.
 
راحت باشید
وضعیت روحی و فکری خود را مورد بررسی قرار دهید. در حال ازدواج هستید.سعی کنید راحت باشید منظور این است که آرامشتان را حفظ کنید.
 بردباری و خوش مشربی خودتان را افزایش دهید، در کنار همه ی این ها، کمی از خواسته های خود بکاهید.

شادی عروسی


 
اولویت های خود را مشخص کنید
از همان اول کار تا مدت زمانی که برای جشنتان دارید خانه ای نو و یک زندگی سراسر عشق و محبت را خواهید جمع آوری کرد.سعی کنید انتظارات خود را کاهش دهید.
می توانید با رفتاری معقول، برای زندگی مشترکتان سرمایه گذاری کنید.می توانید به جای سرویس طلای عروسی ماه عسلی رویایی را برگزینید.
به عادات و رسوم توجه نکنید
پای بند ماندن به باید ها و نباید ها وعادات و رسوم برای ازدواج، ممکن است باعث پیچیدگی در کارهایتان شود.
در این شرایط بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که، رسومی که برای شما خوش آیند هستند را انجام بدهید و آن هایی که دوست ندارید را نادیده بگیرید. فراموش نکنید که اجباری برای انجام تمام عاداب و رسوم وجود ندارد.

دوستان صمیمی پیدا کنید
اکنون زمانی است که به دوستان خود احتیاج دارید. گاهی اوقات نیاز خواهید داشت تا با کسی صحبت کرده و گاهی اوقات به سرگرمی نیاز پیدا خواهید کرد. در این مواقع دوستان تان می توانند در کنار شما باشند و اگرکمکی بتوانند انجام دهند از شما دریغ نخواهند کرد.

جامعه را رها کنید
اکنون زمان آن رسیده است که به قضاوت و نظر های دیگران اهمیت ندهید. فکر این که چه کسی چه می گوید را مدتی از ذهن خود خارج کرده و در گوشه ای از خانه، آن ها را نگه دارید و بعد از عروسی مجددا از آن ها استفاده کنید.
البته رسوم اصلی جامعه را بر هم نزنید، فقط از فکر کردن به این که انسان های دیگر چه فکری می کنند اجتناب کنید.

درخواست کمک بکنید
این روز ها متعلق به شما هستند، اما مجبور نیستید تمام کار ها را به تنهایی انجام بدهید. از کمک خواستن خودداری نکنید. خانواده، همسر و دوستان نزدیک تان از این که به شما کمک کنند، خوشحال خواهند شد. به آن ها وظایفی را محول کنید تا بتوانند به شما کمک کرده و زیاد تحت فشار قرار نگیرند.