ماسک خانگی

ماسک های خانگی
یک متخصص پوست فرق بین شست و شوی عادی با ماسک ها را بیان کرد که به علت ماندگاری بیشتر ماسک روی پوست مدت زمان ماندگاری رطوبت آن بیشتر بوده و در صورتی که فردی خواهان شادابی بیشتر پوستش باشد، آنگاه می تواند از کرم مرطوب کنند استفاده نماید. 

ماسک خانگی

داروهایی که به شیوه موضعی مورد استفاده قرار می گیرد با فناوری های کارخانه و تکنولوژی به شکل های در هم پیچیده در می آیند تا مولکولها بتوانند از منافذ پوست عبور نمایند. سوراخ های طبیعی مجاری غدد چربی ساز پوست است و ما این ها را منافذ پوست تلقی می کنیم. منافذ پوست شیارهایی هستند و مولکولهای عادی موجود و ماسک های طبیعی درشت تر ازآن هستند که بتوانند از این منافذ عبور نمایند. مگر در شرایطی که پوست مجروح باشد. لایه بردارموجب جداسازی پوست های سطحی شده و هر زمان لایه سطحی پوست توسط لایه بردارها کمتر شود، پوست جوان تر می شود. به لایه های سطحی، لایه های شاخی نیز گفته می شوند. برخی از پوست ها خشک و برخی دیگر حساس می باشند. در چنین شرایطی کرم لایه بردار نه تنها نقش درمان کننده ندارد بلکه به پوست صدمه هم می زند. 

ماسک خانگی

 

ماسک خانگی