مشاوره قبل از ازدواج

مشاوران ازدواج به جوانان کمک می کنند که با بررسی عوامل موثر انتخابی آگاهانه را در ازدواج داشته باشند.اکثر افراد می گویند موفقیت یا شکست یک ازدواج را نمیتوان پیش بینی نمود.یا اگر با دید باز تصمیم بگیرند در زندگیشان شکست نمی خورند.حقیقت این است که اگر پیش از ازدواج با یک مشاور ازدواج مشورت کنند امکان شکست آنان کاهش می یابد.


 توصیه های یک مشاور به زوجین پیش از ازدواج
در انتخاب همسرتان دقت کنید. عجله و شتاب را کنار گذاشته و با دید باز به این موضوع نگاه کنید.
میزان توقعاتتان را د رحد متعادل نگه دارید و خیلی وسواس به خرج ندهید.
اگر پدر و مادر و خانواده هایتان سخت گیری نمودند برای متقاعد کردنشان از مشاوره خانواده کمک بگیرید.
از ازدواج زوری اجتناب کنید.
 
مراسمتان را در ایام مبارک و چه بسا بهتر روزهای تولد ائمه و معصومین قرار دهیید و نیت خالصانه در ازدواج داشته باشید.
در انتخاب همسرتان از خانواده و خویشاوندان نظر خواهی کنید. توجه داشته باشید که ممکن است به دلیل عدم تخصص معیارهایشان متناسب با معیارهای شما نباشد در این زمینه حتما با مشاور مشورت کنید.
برای شناخت طرف مقابلتان از روش های مستقیم و غیر مستقیم بهره بگیرید و از طریق گفت و گو طرفتان را شناسایی کنید.
در مراسمتان از هرگونه اسراف اجتناب کنید.
 در مورد مهریه و سخت گیری و سایر موارد سخت گیری نکنید. سعی کنید وضعی پیش نیاید که مانع ازدواجتان شود و سبب زحمت طرفینتان شود.
مسائل پیش از ازدواج بسیار حساس و دقیق می باشد لذا شرکت در جلسات توجیهی زوجین ضروری تلقی می شود.
برنمه های دوره آوزشی پیش از ازدواج باید دختر و پسر را با هدف ها و حقوق مشترک آشنا سازد و آنان را در این جهت راهنمایی کند.
عواملی که وسوسه انگیز هستند مانند ثروت و زیبایی را در نظر نگیرید.در این موارد با دید باز همه موارد را بسنجید.