مواردی که عکاسان فراموش می کنند

مواردی که عکاسان فراموش می کنند
پیدا کردن و هماهنگی با آتلیه خوب عکاسی دردسرهای مخصوص به خود را دارد. ولی به این معنی نیست که کارهای عروسی تان به پایان رسیده است بلکه ممکن است برخی موارد را عکاس از قلم بیاندازد. 
هماهنگی با اعضای خانواده برای عکس های خانوادگی
به طور کلی جمع کردن یک جمع خانوادگی و صمیمی برای عکاسی کار سختی است. برای اینکه بتوانید راحت تر اعضای خانواده تان را برای عکاسی دور هم جمع کنید، باید قبل از عروسی هماهنگی های لازم را انجام بدهید. برای جلوگیری از هرج و مرج با اعضای خانواده خودتان و همسرتان هماهنگ شده و تلاش کنید دور و بر همان ساعت عکاسی را آغاز کنید. 
طولانی شدن زمان آرایش
هماهنگ کردن زمان اتمام یافتن آرایش با آتلیه و عکاسان آتلیه از موارد فوق العاده حائز اهمیت است. هنگام صحبت با آرایشگرتان از او زمان تقریبی اتمام کار را بپرسید. البته باید دقت داشته باشید امکان دارد برخی اتفاقات پیش بینی نشده به وجود بیاید که آرایشتان از آنچه که آرایشگرتان تخمین زده است، بیشتر طول بکشد. یک تا دو ساعت به زمان تخمینی آرایشگرتان اضافه نمایید. 

مواردی که عکاسان فراموش می کنند

نداشتن آشنایی عکاس با آشنایان قدیمی
بیشتر عکاسان تلاش می کنند بستگان درجه یک و افرادی که ثبت تصویرشان در عکس های عروس و داماد مهم است را پیدا کنند. اما ممکن است به علت نبود هماهنگی یکی از اعضای خانواده که بودنش در عکس های عروسی برایتان ارزشمند است، در عکس هایتان ثبت نشود. پیش از عکسبرداری عکس های آشنایان درجه یکتان را که در گوشی دارید و یا از صفحات مجازی به عکاس نشان دهید. می توانید یکی از آشنایانتان را مسئول پیگیری عکس یادگاری با نزدیکانتان نمایید.

مواردی که عکاسان فراموش می کنند

 

مواردی که عکاسان فراموش می کنند