موارد طلایی در پرو لباس عروس

موارد طلایی در پرو لباس عروس
بر عکس لباس های دیگر، لباس عروس دقیقا بعد از خرید قابل استفاده نیست. بلکه لازم است تغییراتی روی آن اعمال گردد. 
نخستین پرو
زمان معمول برای نخستین پرو لباس عروسی، 6 هفته قبل از جشن عروسی تان می باشد. در اولین پرو حتما کفش، جواهرات و ... را همراهتان داشته باشید تا بتوانید از تناسب آنها با لباس عروس مطمئن شوید. حتما از رنگ لباس، سایز و یقه، آستین، دنباله و ... مطمئن شوید. در مورد هماهنگی گلدوزی،منجوق دوزی لباس هایتان اطمینان حاصل کنید. دقت داشته باشید که لباس پاره شدگی و یا جمع شدگی دارد یا نه؟ حتما یک نفر همراه داشته باشید تا بتواند در مورد لباستان نظر بدهد.

موارد طلایی در پرو لباس عروس

پرو دوم
بایستی در دومین پرو ملزومات خودتان را نظیر: کفش، جواهرات و ... با خودتان ببرید تا زمان پرو لباستان از آنها استفاده نمایید. در صورتی که برای انتخاب ملزومات بین چند گزینه مردد هستید، همه آنها را با خودتان ببرید. 
در دومین پرو در مورد این موارد مطمئن شوید.
کلیه تغییراتی که در پرو نخست درخواست کرده بودید، انجام شده باشد.
وضعیت لباس با جا به جایی تان دچار تغییر نمی شود. 
چروک، جمع شدگی و یا کشیدگی که محسوس باشد در لباس مشاهده نمی کنید.
اگر می خواهید بلندی لباستان به اندازه ای باشد که روی پاهایتان بیفتد، باید به اندازه ای باشد که لبه های پایینی آن، کفشتان را لمس نماید. 
در آخر هر نوع تغییری که حس می کنید اعمال نشده است را به خیاط بگویید.
آخرین پرو
پرو نهایی بسیار نزدیک به دومین پرو است. از خیاطتان در ارتباط با شرایط اتوی لباس پرس و جو نمایید تا در صورتی که لازم است بدانید تا در شرایطی که لازم شد از شر چروک های لحظه آخری لباستان خلاصی یابید. دمورد پاک کردن لکه های احتمالی نیز از خیاطتان بپرسید.
دریافت لباس
مناسب ترین بازه زمانی برای دریافت لباستان بعد از آخرین پرو، دو هفته می باشد. این گونه اگر به علت تغییرات وزنی لباستان نیاز به تغییرات داشت خیاطتان می تواند ایرادات لباستان را رفع و رجوع نماید. 
نگهداری لباس
بعد از اینکه لباستان را تحویل گرفتید، آن را سالم و تمیز نگه دارید. حتما تمام توجه و دقتتان را در این موضوع به کار گیرید تا بتوانید روز عروسی با خیال آسوده آن را پرو نمایید. 

موارد طلایی در پرو لباس عروس

 

موارد طلایی در پرو لباس عروس

 

موارد طلایی در پرو لباس عروس

 

موارد طلایی در پرو لباس عروس