موارد مهم در عقد قرارداد با آتلیه عکاسی

موارد مهم در عقد قرارداد با آتلیه عکاسی
بیشتر زوج های جوان برای ثبت به یاد ماندنی ترین لحظه های زیبای جشن عروسی شان، با آتلیه ها قرارداد می بندند. به روز بودن آتلیه، نمونه کارهای آتلیه و چگونگی برخورد پرسنل آتلیه و ... معیار مناسبی برای سنجش سطح کیفیت کارهای آتلیه هستند. در صورتی که نتیجه بررسی تان رضایت بخش بود، می توانید با آتلیه قرارداد ببندید.
مجاز بودن آتلیه
مجاز بودن آتلیه مورد نظرتان بسیار مهم است. عدم نمایش عکس و فیلم های شما تحت عنوان نمونه کار، محافظت و نگه داری ویژه از عکس هایتان در آتلیه از مزایای مجاز بودن آتلیه می باشد. در صورتی که نمی خواهید عکس و فیلم هایتان تحت عنوان نمونه کار نشان داده شوند، حتما در قراردادتان مکتوب نمایید.
حتما نکات زیر را موقع ثبت قرارداد با آتلیه در قراردادتان قید نمایید:
ذکر تاریخ های مهم عروسی
پس از اینکه تاریخ دقیق جشن عروسی مشخص شد، زمانی که به آتلیه مراجعه می کنید تا قرارداد ببندید، حتما تاریخ عکاسی های دیگر نظیر: عکاسی اسپرت، عکاسی باغ و ... را حدودی یا دقیق ذکر نمایید. تاریخ تحویل عکس و فیلم عروسی از سایر مواردی است که باید حتما آن را قرارداد قید نمایید.

موارد مهم در عقد قرارداد با آتلیه عکاسی

چگونگی پرداخت هزینه قرارداد
هزینه آتلیه، مورد پایانی است که باید هنگام عقد قرارداد توجه ویژه ای به آن داشته باشید. بیشتر آتلیه ها برای اینکه هزینه هایشان را پایین بیاورند، قیمت کارهای چاپ عکس ها و آلبوم ها را وارد منوی خودشان نمی کنند. پولی که زمان عقد قرارداد آن را تسویه می کنید نیز، همین مورد است. زمانی که قرارداد می بندید، در ارتباط با هزینه عکس ها و آلبوم هایتان، صحبت کرده و موارد توافق شده مثل تاریخ تحویل و هزینه را در قراردادتان قید نمایید. بخشی از مبلغ قرارداد را برای منوی پایه با موافقت آتلیه برای زمان گرفتن عکس های چاپ شده نزد خودتان نگه داری نمایید. این کار موجب می شود کارهایتان با احتمال بیشتری در تاریخ ذکر شده در قراردادتان تحویلتان داده بشوند.
عکس های آرشیو شده در آتلیه
عکسهای آرشیو شده در آتلیه، از مواردی است که باید حتما توجه ویژه ای به آن داشته باشید. عکس های آرشیو شده و تحویل آن در منوی پایه بیشتر آتلیه ها نیست. به همین علت حتما در ارتباط با عکس های آرشیو شده وتحویل آن در قراردادتان به توافق برسید. 
اطلاعات آتلیه ای که با آن قرارداد بسته اید
نام و نام خانوادگی مدیر آتلیه، شماره تلفن آتلیه و مدیر و آدرس کامل آتلیه باید حتما در برگه مکتوب شود.
هزینه های مخفی
هزینه سایز عکس های شاسی شده برای شب عروسی تان، انجام تدوین عروسی، حمل و نقل فیلم بردار و.... از هزینه هایی است که روز عروسی یا روز پیش از عروسی گریبان گیرتان می شود. زمانی که قرارداد می بندید، این موارد را با طرف قراردادتان مطرح نمایید و هزینه آن را در قراردادتان مکتوب نمایید.

موارد مهم در عقد قرارداد با آتلیه عکاسی

 

موارد مهم در عقد قرارداد با آتلیه عکاسی

 

موارد مهم در عقد قرارداد با آتلیه عکاسی