مدل موی صورت لاغر

مدل موی صورت لاغر
یکی از عوامل موثر روی چهره، مدل موها است. یک مدل خاص مو یا آرایش موجب می شود صورت کشیده تر یا گردتر از شکل طبیعی اش به نظر برسد. در ادامه چند مدل برای صورت های لاغر آورده ایم که مطالعه آنها خالی از لطف نیست. 
در مدل های پایین، مدل هایی را آورده ایم که می تواند صورت های بیش از حد لاغر را پرتر نشان بدهد. 
می توانید موهای خودتان را از فرق سر به جلو کوتاه یا خرد کنید و یا چتری بریزید. 
موها در صورت های لاغر نباید کشیده بشوند. روی پیشانی تا بالای موهای خودتان را تا بالای چشمانتان با موی چتری بپوشانید. 

مدل موی صورت لاغر

اگر موهای لختی دارید، آنها را فر کرده و آنها را برای مهمانی باز بگذارید. چرا که موهای فر، صورت را درشت تر و پرتر نشان می دهد. 
در صورتی که موهایتان بلند است، آنها را خرد کرده و از جلو و کناره ها، در صورت خود بریزید. از شانه ها به سمت جلو، موهای پشت سرتان را به طرف جلو بریزید. این گونه صورتتان به ویژه گونه هایتان، برجسته خواهد شد.
موهای چتری خود را از فرق به بالای سر خود جمع کرده و اندکی آنها را پوش دهید. موهای جلوی خود را نیز به شکل فرق کج سشوار کشیده و به شکل یکطرفه در صورتتان بریزید. با این کار، صورتتان به ویژ] گونه هایتان پرتر به نظر می رسد.
فرق کج برای موهای مصری و کوتاه، مناسب است. باید به گونه ای باشد که موهایی که به سمت مخالف آمده است را تا زیر چانه ها پوشش بدهند. 
برای اینکه صورتتان پرتر به نظر برسد، مدلی را انتخاب کنید که موی بلند باشد، جلوی مو باید اندکی حالت دار و باز باشد. این گونه صورتتان پرتر دیده می شود. 

مدل موی صورت لاغر

 

مدل موی صورت لاغر

 

مدل موی صورت لاغر

 

مدل موی صورت لاغر

 

مدل موی صورت لاغر

 

مدل موی صورت لاغر

 

مدل موی صورت لاغر

 

مدل موی صورت لاغر

 

مدل موی صورت لاغر