مژه بلند

مژه بلند

همه خانمها زیبایی را دوست دارند. به ویژه اینکه مژه هایی بلند داشته باشند. مژه های بلند تاثیر زیادی روی زیبایی دارد. از این رو راهکارهایی را مطرح می کنیم که به مژه هایی بلند دست پیدا کنید. 
برای کشیده تر شدن مژه ها می توانید روغن زیتون، روغن بادام را به ریمل مورد استفاده تان بیفزایید. 
موقع ریمل زدن همیشه به پایین نگاه کنید و 3 بار مژه ها را از ریشه مژه به طرف انتهای مژه ها ریمل بزنید. 
توجه داشته باشید که مژه ها بایستی کامل تغذیه شوند تا با آرایش امکان به حداکثر رساندنشان وجود داشته باشد. 
برس مژه ای که موهای نازکی دارد، به خوبی میان مژه ها نفوذ کرده و مژه ها را بلندتر و کشیده تر می کند. 

مژه بلند

 

مژه بلند

 

مژه بلند

 

مژه بلند

 

مژه بلند